Kenniscentrum Maatschappij en Recht

  dr. A.J.M. Straathof (Alex)

Lector Management van Cultuurverandering
Email:
a.straathof@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Cultuurdiagnose | Cultuurverandering
Afwezig:
Vrijdag

Website:
Lectoraat Management van Cultuurverandering
Ga naar HvA Research Database

Alex Straathof is aan de Rijksuniversiteit van Leiden opgeleid tot psycholoog en werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van cultuurverandering. Eerder was hij directeur van VOF Bouwen aan Integriteit en managing partner van organisatieadviesbureau Gelukkig aan de Maas.

Alex heeft zich in de afgelopen jaren als projectleider beziggehouden met integriteitontwikkeling en cultuurverandering in de bouwsector, naar aanleiding van de bouwaffaire die in 2002-2003 aan het licht kwam. De jaren daarna richtte zijn aandacht zich op het functioneren van woningbouwcorporaties. In 2009 is hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam bij de vakgroep Bestuurskunde gepromoveerd op een methode om organisatieculturen in kaart te brengen en cultuurverandering te meten. Hij verzorgt binnen de leergang voor zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit (CMDz) en bij de Twente School of Management het onderdeel cultuurdiagnose en cultuurverandering.

Sinds begin 2011 is Alexlector Management van Cultuurverandering aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij geeft daar leiding aan het lectoraat Management van Cultuurverandering en is tevens betrokken bij de professional master Urban Management. De nadruk van zijn werkzaamheden ligt op het uitvoeren van onderzoeksprojecten in het kader van grootstedelijke vraagstukken.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database