Kenniscentrum Maatschappij en Recht

  dr. S. Sieckelinck (Stijn)

Lector Youth Spot
Email:
s.sieckelinck@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, Jongerenwerk, Burgerschap, Jeugdbeleid, polarisatie en radicalisering
Afwezig:
Vrijdag

Social media:
Website:
Lectoraat Youth Spot
Ga naar HvA Research Database

Stijn Sieckelinck is in 1980 geboren in Duffel en opgegroeid in Mechelen, België. Na zijn studie Sociale en Wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven (1998-2003), heeft hij als jongerenwerker gewerkt in Gent. Toen kreeg hij de kans om aan de Vrije Universiteit in Amsterdam te promoveren (2004-2009) wat uitmondde in het boek Het beste van de jeugd. Een wijsgerig-pedagogisch perspectief of jongeren en hun ideal(ism)en. Daarna was Stijn als onderzoeker verbonden aan diverse kennisinstellingen zoals Forum Instituut voor Multiculturele Vraagstukken (2010-2013), de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, (2011-2013), de Universiteit Utrecht (2014-2017) en McGill University in het Canadese Montreal (2017). Zijn interesse gaat uit naar maatschappelijke opvoedvraagstukken. Als ‘denker in een wereld van doen’ probeert hij bij te dragen aan betere inzichten en aanpakken, in wetenschap, praktijk, en beleid, overal daar waar de relatie tot jongeren in het geding is. In zijn boek Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld (2017), presenteert Stijn een pedagogische visie op de radicalisering van jongeren. Hij schreef met Femke Kaulingfreks een boek over identiteitsvorming van jongeren in een gepolariseerde samenleving: Speelruimte voor identiteit. Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren (2021).

Naast zijn taken als onderzoeker is hij als methodiekontwikkelaar actief en als adviseur van overheden in binnen-en buitenland. Met zijn benoeming aan dit lectoraat is Stijn Sieckelinck terug bij zijn eerste liefde: het jongerenwerk. Als lector zal hij zich hard maken voor het belang van sterk jongerenwerk in een vitale samenleving.

Adviserend commissiewerk:

  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Amsterdam
  • Nationaal Coordinator Terrorisme en Veiligheid
  • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (erelid)

Fonds Z.O.Z.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database