Kenniscentrum Maatschappij en Recht

  A.B. Philips (Astrid)

Ervaringsdeskundige
Telefoon:
0621156192
Email:
a.b.philips@hva.nl
Werkadres:
Jan Bommerhuis, Wibautstraat 80-86, 1091 GP Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Ervaringsdeskundige | GGz
Afwezig:
Maandag, Donderdag, Vrijdag

Ga naar HvA Research Database

Astrid Philips werkt sinds 2011 als kwartiermaker-ervaringsdeskundige bij het lectoraat. Zij houdt zich vooral bezig met de verbinding en ontwikkeling van theorie, praktijk en onderwijs. Daarbij betrekt zij haar eigen ervaringskennis van de systeem- en leefwereld. Zij ziet verbinden en samenwerken op zowel formeel als informeel vlak als grote meerwaarde en probeert dit als critical friend binnen de HvA te realiseren met studenten, docenten en onderzoekers.

Als kwartiermaker in het Sociaal Domein fungeert Astrid tevens als brug tussen de GGZ-doelgroep en de gemeente Amsterdam. Daarnaast geeft Astrid voorlichting over de WMO en PGB.

Kijk voor meer informatie over het werk als ervaringsdeskundige op:

Www.Teamed.nl

Www.coeva.nl

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database