Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ton Nabben (1961) is gepromoveerd als criminoloog op het uitgaansleven in Amsterdam (High Amsterdam: ritme, roes en regels in het uitgaansleven, 2010). Hij doet (kwalitatief) onderzoek naar jongerenculturen, (recreatief) drugsgebruik, -markt en -beleid en criminaliseringsprocessen in het algemeen. Hij is betrokken bij de uitgaansmonitor Antenne (Amsterdam en Gooi en Vecht) en Antenne Nederland (monitor risicojongeren).

Als onderzoeker heeft hij ruime ervaring met de zogeheten hidden populations (o.a. zwerfjongeren, jongensprostitués, hangjongeren, straatdealers en gemarginaliseerde gebruikers). In zijn veldwerk laveert hij langs de ‘rafelranden’ in steden en dorpen. De urbane nachtcultuur en ‘normalisering’ van drugs heeft zijn speciale aandacht.

Hij is lid van twee landelijke commissies (CAM en DIMS; beide door VWS geïnitieerd) waar actuele ontwikkelingen op drugs- en gebruikersmarkten op de voet worden gevolgd. Daarnaast schuift hij regelmatig aan bij expertmeetings over nieuwe fenomenen van (riskant) middelengebuik in jongerenculturen.