Kenniscentrum Maatschappij en Recht

  P. Lucas (Pamela) Msc.

Onderzoeker
Telefoon:
0639271221
Email:
p.lucas@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 520,1000 AM Amsterdam
Afwezig:
Vrijdag

Ga naar HvA Research Database

Pamela Lucas is onderzoeker bij het lectoraat. Zij doet onder meer onderzoek naar ‘informeel’ sociaal werk en de toegankelijkheid van basisvoorzieningen voor statushouders, ouderen met een migratieachtergrond en mensen met een GGZ-achtergrond. Ook is zij betrokken bij een leercirkel rond het laagdrempelige aanbod voor mensen met onbegrepen gedrag en docent bij de minor Sociaal Werk in Stad en Straat. Pamela is geïnteresseerd in kwetsbare groepen in de samenleving en de vraag hoe deze het best ondersteund kunnen worden. Graag draagt zij bij aan inzichten die de praktijk van het sociaal werk kunnen helpen verbeteren.

Pamela heeft Medische Antropologie en Sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte bij een aantal onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Zij deed daar onderzoek onder, en/of werkte met onder andere dakloze mensen, buitenlandse slachtoffers van mensenhandel, bijstandsgerechtigden, ‘risicojongeren’, en met de mensen die hen ondersteunen. Pamela heeft vooral ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden, waaronder diepte-interviews.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database