Kenniscentrum Maatschappij en Recht

profileimage male

Henrike Kowalk is sinds 2012 ervaringsdeskundige onderwijs- en onderzoekmedewerkster bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken. Haar speerpunt is de structurele en gelijkwaardige inzet en verankering van ervaringsdeskundigen in het sociaal-agogisch onderwijs en in de praktijk. In al haar werkzaamheden stelt zij de maatschappelijke noodzaak tot zelfreflectie en het terughalen van onze identiteit als mens centraal. Andere aandachtspunten van haar zijn het tackelen van sociaal werk en de waarde van creativiteit tijdens herstelprocessen.

Henrike is betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en de minor Sociale Inclusie in Aandachtswijken. Daarnaast is zij mede-ontwikkelaar en co-docent bij het Associate Degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn, bij het uitstroomprofiel GGZ-agoog module rehabilitatie en outreachend werken en co-docent bij het keuzevak 'Van ervaring naar kennis'.

Naast haar werkzaamheden bij de HvA geeft Henrike sinds 2010 incidenteel trainingen en workshops aan professionals in de GGz en het welzijnswerk. Zij is geïnteresseerd in talen en niet-westerse culturen. Zo heeft ze o.a. vrijwilligerswerk verricht in Ghana bij een project rondom huiselijk geweld in traditionele dorpjes.