Kenniscentrum Maatschappij en Recht

  Dr. ir. K. Johannes (Koos)

Senior onderzoeker en projectleider
Telefoon:
0621155361
Email:
k.johannes@hva.nl
Werkadres:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Kamernummer:
A3.20
Expertise:
Bouwprocesintegratie, BIM, Asset life cycle management, Deconstruction, Reuse
Ga naar HvA Research Database

Koos heeft Bouwkunde op de HTS en Civiele Techniek aan de TU Delft gestudeerd. Hij heeft daarna in het bedrijfsleven als projectmanager, consultant en lijnmanager bij onder meer Twijnstra Gudde, NS, Stichting Bouwresearch en Woningborg gewerkt. Hij heeft in die periode diverse onderzoeken begeleid. Sinds 2014 is hij als docent en onderzoeker verbonden aan de opleiding Built Environment en het onderzoeksprogramma Urban Technology van de HvA. Op 1 januari 2016 is hij bij de vakgroep Construction Management and Engineering van de Universiteit Twente gestart met zijn NWO-gefinancierd promotie onderzoek “Supporting deconstruction & reuse of building components with BIM”.

Eerder verschenen publicaties:

Henderieckx, F., Johannes, K., Van Gassel, F.J.M., Scheublin, F.J.M. en Winch, G.M. (2005), Building and construction process innovation: a framework for measuring innovation performance; topic paper domain 8 (innovation), Performance Based Building Thematic Network 2001-2005, Funded by EU 5 th Framework Research Programme, Managed by CIBdf

Johannes, K. (2005), Veroveren flexibele leidingvloeren op grote schaal de bouwpraktijk?; Cobouw

Johannes, K. (2003), Business development opportunities for robotics in the Dutch construction industry; in: Maas, G. en Van Gassel, F. (Eds.), The Future Site – Proceedings of the 20 th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, p. 215-219

Johannes, K., Westerveld, J. en Van Terwisga, R.H. (1997), Strategic management of hospital real estate, European Hospital Management Journal, volume 4, issue 5, 1997, p. 23-25

Johannes, K. en Bambach, A. (1996), Verzelfstandiging facilitaire bedrijfsonderdelen vereenvoudigt besturing van organisaties, Techniek in de gezondheidszorg, nr. 11, november 1996, p 5-7

Johannes, K. (1996), Zelf doen of uitbesteden; Gezondheidszorg & Management, nr. 7/8, juli/augustus 1996, p. 32-34

Johannes, K., Westerveld, J., Van Terwisga, R.H. en Van der Heijden, R.E.C.M. (1994), Het ontwikkelen van een marktgericht huisvestingsplan; Gezondheidszorg & Management, nummer 6, juni 1994, p. 7-10

Johannes, K. Westerveld, J., Van Terwisga, R.H. en Van der Heijden, R.E.C.M. (1994), Produkt ‘wonen’ vraagt herbezinning op strategie; het huisvestingsplan als veranderingsinstrument, Het Ziekenhuis (HZH), nr. 16, september 1994, p. 668-671

Johannes, K., Westerveld, J. en Van Terwisga, R.H. (1993), Huisvestingsplanning in de gezondheidszorg; Gezondheidszorg & Management, nr. 5, mei 1993, p. 34-37

Johannes, K. (1993), Integraal stedelijk beheer op basis van elektronische uitwisseling van vastgoedgegevens; in: Planologische Diskussiebijdragen 1993 deel 2, Stichting Planologische Diskussiedagen, Delft, p. 625-635

Johannes, K. en Van der Heijden, R.E.C.M. (1993), Computerized support of management decision making by non profit housing organizations; in: M.R. Beheshti en K. Zreik (Eds.), Advanced Technologies: Architecture, Planning, Civil Engineering, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, p. 295-303

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database