Kenniscentrum Maatschappij en Recht

  dr. J.M. den Broeder (Lea)

Lector Gezondheid en Omgeving
Email:
l.den.broeder@hva.nl
Werkadres:
, Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2126,1000 CC Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Lea den Broeder (1958) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde later een Master of Public Health aan de Netherlands School of Public Health. In 2017 promoveerde zij aan de vrije Universiteit op het proefschrift Citizen Science in Public Health, Engaging Communities in Knowledge Development. Zij is werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en is één dag per week als bijzonder lector Gezondheid en Omgeving gedetacheerd bij de HvA.

Al meer dan 10 jaar houdt Lea zich bezig met Integraal Gezondheidsbeleid en meer specifiek de wisselwerking tussen mensen en hun leefomgeving, eerst bij de Netherlands School of Public Health, later bij het RIVM. Bewonersparticipatie en Citizen Science ofwel burgerwetenschap is een belangrijk element in haar onderzoek. Behalve met bewoners werkt zij samen met professionals in de wijk, met GGD en gemeente en met onderzoekers van andere instituten. De afgelopen jaren heeft zij onder meer onderzoek gedaan naar hoe ouderen hun wijk beleven en waarderen, naar nudging om bewegen te stimuleren en de impact van activity trackers op gezondheidsbewustzijn van jongeren, en van laagopgeleide mensen. In het project Kijk! Een gezonde wijk stond het samen met bewoners ontwikkelen van een eigen wijkschouw-app voor Amsterdam-Slotermeer centraal.

Bij het RIVM is Lea projectleider van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning die in 2024 zal verschijnen (VTV-2024). Vooruitblikken staat ook centraal in haarwerk op het gebied van Health Impact Assessment; naast methodologie- en instrumentontwikkeling heeft zij binnen en buiten Nederland training en scholing hierover ontwikkeld en uitgevoerd.

Lea speelt een actieve rol in internationale netwerken rond Integraal Gezondheidsbeleid en Health Impact Assessment. Zij is mede-oprichter van de Working Group Citizen Science for Health (CS4Health) van de European Citizen Science Association (ECSA). Lea is bestuurslid van PHned, een netwerkorganisatie van professionals in de publieke gezondheid.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database