Kenniscentrum Maatschappij en Recht

mw.  Dr. S.J. Botman (Sjoukje)

Telefoon:
0621158531
Email:
s.j.botman@hva.nl
Werkadres:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Sjoukje Botman is stads- en arbeidssocioloog en sinds 2014 verbonden aan het lectoraat als hoofddocent-senioronderzoeker Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Zij richt zich onder meer op de samenwerking tussen het lectoraat en de opleiding MWD, die ook partner is in de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving. Daarnaast is ze co-projectleider en onderzoekt ze de samenwerking tussen formele en informele partijen in wijkteams. Binnen het thema stedelijk sociaal werken vindt zij met name de veranderende verhoudingen tussen burgers, professionals en beleid interessant, ook voor de toekomstbestendigheid van de nieuwe opleiding Social Work.

Sjoukje Botman studeerde Kreatieve therapie (BA) en Algemene Sociale Wetenschappen, trace stadsstudies aan de Universiteit van Utrecht. Zij was werkzaam als studentassistent bij Prof. F. Bovenkerk aan het Willem Pompe Instituut in Utrecht. Haar afstudeeronderzoek over de autopoetsbranche voerde Sjoukje uit in dienst van dit instituut. Na haar afstuderen werkte zij onder meer aan de Erasmus universiteit aan een onderzoek naar de effecten van koppelingswet, aan de universiteit van Utrecht in een Europees onderzoeksproject naar sociale uitsluiting en aan de UvA opnieuw naar sociale uitsluiting.

In 2011 promoveerde zij aan de Amsterdamse School voor Sociaal wetenschappelijk Onderzoek van de UvA, op een proefschrift over de markt van betaald huishoudelijk werk. Zowel voor als na haar promotie heeft zij zich toegelegd op het toegepast wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld bij het Verwey-Jonker instituut. Grootstedelijkheid en diversiteit, arbeidsmarktvraagstukken, migratievraagstukken en de organisatie van het huiselijke leven zijn onderzoeksonderwerpen die haar bijzondere interesse hebben.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database