Kenniscentrum Maatschappij en Recht

profileimage male

Leonieke Boendermaker (1961) studeerde (Sociale) Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, haalde een aanvullend doctoraal examen in Methoden & Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit Leiden. Leonieke promoveerde in 1999 op een studie over de populatie en werkwijze in de justitiële jeugdinrichtingen bij de Universiteit Utrecht. Ze was werkzaam als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, bij Rijksinrichting De Lindenhorst en bij de afdeling jeugd van het Nederlands Institituut voor Zorg & Welzijn, later bekend als het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Sinds februari 2010 is zij als lector Jeugdzorg aan de HvA verbonden. En in 2021 werd ze daarnaast benoemd tot bijzonder hoogleraar Implementatievraagstukken in de Jeugdzorg aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Tot 2015 combineerde zij het lectoraat met de functie van onderzoeker en docent bij de afdeling Orthopedagogiek onderdeel Jeugdzorg van de Rijksuniversiteit Groningen

Haar werk richt zich op de ontwikkeling, implementatie, kwaliteit en effectiviteit van interventies met speciale aandacht voor de residentiële zorg en interventies voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen.

  • Bijzonder hoogleraar Implementatie Vraagstukken in de Jeugdzorg, Universiteit van Amsterdam