Kenniscentrum Maatschappij en Recht

  S.E. Abdallah (Sebastian)

Onderzoeker en docent CMV
Email:
s.e.abdallah@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
4E ET.
Expertise:
Jongerenwerk | Methodisch handelen | Talentontwikkeling | Maatschappijkritische Jeugdstudies
Ga naar HvA Research Database

Sebastian is cultureel werker, arabist en socioloog. Hij werkt als programmacoördinator 'Maatschappelijke participatie' bij het Centre of Expertise for Urban Education aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is daar docent bij de opleidingen Sociaal Werk en Culturele en Maatschappelijke Vorming. Verder is hij zelfstandig trainer en adviseur in het sociale en educatieve domein. Zijn onderwijs en onderzoek richten zich op het ontwikkelen van deskundigheid in het werken met jonge mensen. Daarbij heeft hij bijzondere aandacht voor beleving, emotie, en belichaamde geëngageerdheid op microniveau, en het ontwikkelen van macht en invloed op meso- en macroniveau. Hij is auteur van diverse publicaties waaronder het boek ‘Talentgericht werken met kwetsbare jongeren’ (2016). Hij is gepromoveerd aan de UvA met het proefschrift ‘Struggles for success. Youth work rituals in Amsterdam and Beirut’ (2017). Sinds 2018 is hij redactielid bij Sociale Vraagstukken.

Sebastian is verantwoordelijk voor onderwijsprogramma’s in Sociale Veranderkunde, Sociaal-Culturele Vraagstukken en Maatschappijkritische Jeugdstudies. In de praktijk werkt hij samen met onder andere Combiwel Amsterdam, Dock Amsterdam, Young in Prison, de Regenboog Groep, het Leger des Heils, Slimani Gym en zelfstandig ondernemers. In internationaal verband is hij gelieerd aan Boston University en the American University of Beirut.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database