Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Missie en visie

Het Kenniscentrum Maatschappij en Recht ontwikkelt kennis door praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek te verbinden aan de samenleving, de beroepspraktijk, het onderwijs en de wetenschap.

Onze missie: werken aan een rechtvaardige en leefbare samenleving.

Samenleving en beroepspraktijk

Kennisontwikkeling vindt plaats in, met en voor de beroepspraktijk waarvoor Maatschappij en Recht (aankomend) professionals opleidt en draagt bij aan de verheldering of oplossing van vraagstukken in de beroepspraktijk en de samenleving.

Belangrijke activiteiten zijn:

 • Projecten binnen de onderzoeksprogramma's die altijd plaats vinden met, in en voor de samenleving en/of de beroepspraktijk;
 • Activiteiten op het gebied van training en advies voor professionals en/of organisaties in de beroepspraktijk;
 • Organiseren van symposia en studiebijeenkomsten;
 • Publiceren van boeken en artikelen die bijdragen aan de kennisontwikkeling en de debatten in beroepspraktijk en/of samenleving.

Onderwijs

Kennisontwikkeling vindt plaats in samenwerking met de opleidingen en heeft impact op de curricula van de bachelor- en masteropleidingen, de (onderzoeksvaardigheden van) studenten en op de professionalisering van docenten.

De samenwerking krijgt vorm op onderstaande manieren:

 • Studenten (en docenten) werken mee aan onderzoek van het kenniscentrum, bijvoorbeeld door het volgen van een minor;
 • Docenten hebben een deelaanstelling als onderzoeker bij het kenniscentrum;
 • Lectoren en onderzoekers van het kenniscentrum zijn betrokken bij het onderwijs en de curriculumontwikkeling van de opleidingen;
 • Lectoren en onderzoekers van het kenniscentrum dragen bij aan de deskundigheidsbevordering van docenten;
 • Het kenniscentrum draagt bij aan het ontwikkelen van excellentietrajecten, doorstroomprogramma’s naar de universiteit en de Academische route.
 • Studenten kunnen na het afronden van een bacheloropleiding een masteropleiding volgen als HOIO (hogeschoolonderzoeker in opleiding), een leer-werk-traject waarbij de masterstudent in dienst is van het kenniscentrum.

Wetenschap

De kennisontwikkeling draagt bij aan de wetenschappelijke basis en body of knowledge van de disciplines die relevant zijn voor de opleidingen.

Dit vindt plaats door het:

 • Samenwerken met instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • Publiceren van de bevindingen van onderzoek, in de vorm van wetenschappelijke artikelen of vakpublicaties.
21 december 2022