Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ondersteuning voor personen met een licht verstandelijke beperking

Project

Als gevolg van de vermaatschappelijking van de zorg en de decentralisaties worden personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) gestimuleerd zo veel mogelijk zelfstandig in de wijk te wonen. Voor ondersteuning zijn zij voor een belangrijk deel aangewezen op (sociale netwerken in) de wijk. De inzet vanuit het beleid is dat bewoners met een LVB participeren in ‘de sociale basis’: de laagdrempelige ondersteuning en activiteiten die in buurthuizen, buurtkamers of Huizen van de Wijk worden aangeboden. De sociale basis bestaat uit zowel formeel als informeel welzijnsaanbod in de wijk. Ondersteuning van bewoners met een LVB brengt voor de betrokken professionals en vrijwilligers specifieke uitdagingen met zich mee. De vraag is of welzijnswerkers in de sociale basis, vanuit hun opdracht en focus op collectieve aanpakken, voldoende zijn toegerust op het opvangen van deze doelgroep en op het bieden van het benodigde maatwerk voor de ondersteuning.

Mozaiek

Hoe verloopt de opvang van bewoners met een LVB in de sociale basis?

In dit onderzoek verkennen we deze vraag. De eerste fase van het onderzoek is een brede verkenning van het veld onder professionals en vrijwilligers die in verbinding staan met de sociale basis. Centraal in deze fase staat de vraag hoe de opvang van bewoners met een LVB in de brede Amsterdamse sociale basis verloopt. Welke specifieke kwesties of uitdagingen doen zich daarbij voor? Welke praktijkvragen leven er over het werken met bewoners met een LVB? Met deze brede verkenning brengen we in kaart hoe verschillende spelers in de sociale basis – van professioneel tot informeel – omgaan met bewoners met een LVB. We doen dit via kwalitatief onderzoek, bestaande uit desk research en interviews.

In de tweede fase van het onderzoek gaat het om het perspectief van de doelgroep zelf. De hoofdvraag van dit deelonderzoek luidt: Wat zijn de ervaringen van personen met een LVB met laagdrempelige ontmoetingsvoorzieningen in de wijk? Wij proberen via de professionals en vrijwilligers die wij in de eerste fase hebben gesproken, toegang te krijgen tot deelnemers voor dit deel van het onderzoek. Ook met de bewoners zullen wij interviews houden, waarbij we de methode van het ‘wandelinterview’ toepassen en elementen van de methode van begeleide photo voice. In beide fasen van het project gaan wij ook in dialoog met de respondenten via focus-/groepsgesprekken.

Betrokken partijen

  • De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving (penvoerder: Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk)
  • Gemeente Amsterdam

Betrokken medewerkers

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 april 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2021
Einddatum 17 mrt 2023