Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Opvoeden in de buurt - De theorie

De verhalen in de praatplaten komen voort uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met medewerkers van voorscholen, basisonderwijs, vrijwilligers, ouders, buurtwerkers en methodiek ontwikkelaars uit grootstedelijk Amsterdam.

Het vertellen of delen van verhalen kan helpen om te praten over situaties rond opvoeden in de buurt, en daarmee aan het versterken van het pedagogisch klimaat. Maar het delen van eigen verhalen en ervaringen in groepen kan ook gevoelens van angst of schaamte oproepen. Door te werken met al bestaande verhalen, kunnen gevoelige kwesties over het pedagogisch klimaat in de buurt op een laagdrempelige manier besproken worden of kunnen juist een positief voorbeeld zijn.

Praatplaten

Praatplaten zijn korte verhalen over opvoedsituaties die helpen om samen uit te wisselen over de situaties die we wel en niet willen voor de kinderen in de buurt.

De praatplaten Opvoeden in de buurt zijn voor opvoeders met diverse achtergronden toegankelijk doordat wordt gewerkt met al bestaande verhalen en met plaatjes. Door het gebruik van plaatjes over Opvoeden in de buurt kunnen verhalen beter worden begrepen, dan door alleen erover te praten. Dit kan bijdragen aan verdieping in gesprekken. Het aangaan van aan open gesprek, zonder oordelen en met een houding waarbij verschillende perspectieven bekeken worden, zorgt ervoor dat ouders zich serieus genomen voelen.

Referenties

Lees meer over de theorie en het onderzoek naar het gebruik van de tool in onderstaand artikel:

Fostering supportive interactions in the neighbourhood: Using visualized narratives .
Rumping, S. M., Fukkink, R. G., & Boendermaker, L. (2023). Fostering supportive interactions in the neighbourhood: Using visualized narratives. Child & Family Social Work.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 27 januari 2023