Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Opvoeden in de buurt - de ontwikkelaars

Ouders, buurtwerkers, ouderconsulenten, en methodiekontwikkelaars hebben samen met onderzoeker Sanne Rumping de tools 'Opvoeden in de Buurt' ontwikkeld. Daarnaast hebben verschillende partijen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de tools.

Inhoud & tekst

Sanne Rumping, Onderzoeker, Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat jeugdzorg

Sanne Rumping onderzoekt het stimuleren van het Pedagogisch klimaat in de buurt. Ze kijkt naar interacties in de buurt en wat daarbinnen de rol is van professionals uit de preventieve jeugdhulp, vrijwilligers en ouders.

In samenwerking met:

  • ouders
  • Swazoom
  • Humanitas
  • Openbare Dalton School De Nellestein
  • Integraal Kindcentrum de Ster
  • Trias Pedagogica,
  • DOCK
  • De opleidingen Social Work en Pedagogiek
  • Esmee Verheem en Leonieke Boendermaker
  • Ouder- en Kindteams Amsterdam (OKT)

Illustraties & interactiviteit

Christa Moesker – animeer.nl
Axe Kooi – axekooi.nl

Financiering

Dit project is mogelijk gemaakt door de Nationale Wetenschapsagenda, Startimpuls Jeugd, programma JOIN: jongeren in een veerkrachtige samenleving en de Hogeschool van Amsterdam, Centre of Expertise Urban Education en IXA Innovation Exchange Amsterdam.

Meer weten over de tool of het leernetwerk? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 6 april 2023