Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

mw.  Ir. L.I. Wilschut (Liesbeth)

Onderzoeker klimaatbestendige stad

Liesbeth werkt sinds mei 2018 bij de HvA aan het onderzoeksproject 'De Hittebestendige Stad'. Zij onderzoekt met welke gevolgen van hitte in de stad rekening moet worden gehouden bij de inrichting van de openbare ruimte. Ook kijkt zij hoe we de hittekaarten relevanter en bruikbaarder kunnen maken voor gemeenten en waterschappen.

Naast haar onderzoek bij de HvA werkt Liesbeth als adviseur Water en klimaatadaptatie bij ingenieursbureau Tauw. Daar adviseert zij gemeenten en waterschappen over stedelijk water en hoe in te spelen op een veranderend klimaat.

Liesbeth heeft een achtergrond in Fysische Geografie. Zij werkte onder meer aan internationaal land- en watermanagementprojecten in Kenia en daarnaast deed zij een promotieonderzoek naar de ruimtelijke verspreiding van ziektes in Kazakhstan.