Kenniscentrum Techniek

  T.I.E. Veldkamp (Ted)

Kwartiermaker Amsterdam Climate Neutral
Telefoon:
0614425714
Email:
t.i.e.veldkamp@hva.nl
Werkadres:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Ted Veldkamp is Programmamanager a.i. van het Centre of Expertise City Net Zero. Daarnaast werkt ze als docent en onderzoeker bij de Faculteit Techniek. Zij doet praktijkgericht onderzoek op het gebied van hydrologische extremen (zoals droogte en wateroverlast) en oplossingen hiervoor in en om stedelijke gebieden. Zij combineert kennis van hydrologie, klimaatverandering, watermanagement, civiele techniek en economie om te komen tot duurzame en robuuste oplossingen. Ze werkt op (inter)nationaal niveau samen met overheden, bedrijven, en kennisinstellingen en de verschillende opleidingen van de Faculteit Techniek.

Van mondiaal naar lokaal

Als inwoner van Amsterdam ziet Ted niet alleen uitdaging in het ontwikkelen van inzichten op het gebied van klimaatverandering op mondiaal niveau, ze wil ook bijdragen aan praktische en duurzame oplossingen voor haar eigen/lokale leefomgeving. Een goede samenwerking met de publieke sector, het bedrijfsleven en studenten staat daarbij voor haar centraal.

Droogte en wateroverlast

Ted is aan de Vrije Universiteit Amsterdam opgeleid tot hydroloog. In 2017 promoveerde ze bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM-VU) op het gebied van (het modelleren van) waterbeschikbaarheid wereldwijd, hydrologische extremen en bijbehorende risico’s en adaptatiestrategieën.

Na haar promotie werkte zij een aantal jaar als docent en onderzoeker aan de VU. Daar deed zij onderzoek naar:

  • de risico’s op droogte, waterschaarste en overstromingen door klimaatverandering en socio-economische ontwikkelingen wereldwijd
  • het inzetten van slimme computertechnieken om weersextremen en bijbehorende gevolgen, risico’s en adaptatiestrategieën te kunnen voorspellen
  • het beter begrijpen van menselijk gedrag als startpunt voor het inrichten van adaptief beleid m.b.t. hydrologische extremen

Naast haar onderzoekswerkzaamheden heeft Ted verschillende vakken gecoördineerd en gedoceerd binnen de opleidingen Bsc. Aarde en economie en de Msc. Hydrologie.

Ervaring en expertise

  • Spreker en sessievoorzitter op (inter)nationale (toegepaste) wetenschappelijke congressen
  • Data-analist; grote datasets vertalen naar heldere conclusies
  • Projectleider; voorstellen schrijven binnen (inter)nationale context, coördineren en uitvoeren van onderzoek, ontwikkelen van publicaties
Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database