Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

dhr.  dr. G. Spanjar (Gideon)

Projectmanager en onderzoeker

Gideon is als Projectmanager-onderzoeker verbonden aan de lectoraten Bouwtransformatie en Water in en om de Stad. Gideon bouwt mee aan de onderzoeksprogramma’s Urban Technology en Urban Management en is van hieruit betrokken bij diverse onderzoeksprojecten op het gebied van stedelijke vernieuwing en ruimtelijke adaptatie. Strategische samenwerkingen vinden, creatieve werksessies organiseren en experimenteel praktijkonderzoek uitvoeren behoren tot zijn kerntaken.

Zo onderzoekt hij voor het Raakproject Sensing Streetscapes hoe de eye tracker ingezet kan worden om ontwerpoplossingen voor bouwen met hoge dichtheden te ontwikkelen. Samen met ruimtelijke ontwerpers verkent hij mogelijkheden om bij hoogbouw op ooghoogte een menselijke maat te ontwerpen.

Voor Urban Management houdt Gideon zich bezig met het uitbouwen van het thema Inclusieve Gebiedsontwikkeling. Een inclusieve benadering van gebiedsontwikkeling in zowel het planproces als uitvoering biedt kansen om tot structurele veranderingen en innovatieve stedelijke leefmilieus te komen. Daarom werkt hij in de Ontwikkelbuurten samen met collega’s en de stad, aan planprocesinnovatie bij de aanpak van de woningbouwopgaven en meenemen van de sociale, economische, en klimaatopgaven.

Gideon is als projectmanager van het actieonderzoek in Zuidoost betrokken bij de Ontwikkelbuurten in dit stadsdeel. Zo kijkt hij in de H-buurt en Reigersbos naar hoe de blind spots op het gebied van fysiek-sociale problematiek beeldend op de kaart gezet kunnen worden. De eindproducten fungeren als communicatiemiddel om zo gezamenlijk beleidsoplossingen te ontwikkelen.

Gideon is tot slot, actief als projectmanager van het Interreg 2seas project Cool Towns. Met een interdisciplinair team staat hij middelgrote gemeentes en regio’s uit vier Europese landen (NL, BE, FR, GB) bij met het in kaart brengen van de stedelijke hitte stress en vinden van groene oplossingen.

In 2015 is Gideon gepromoveerd aan de universiteit van Essex op het gebied van Urban Ecosystem Services Assessments (UESA) – governance en inrichting van een gezonde en leefbare leefomgeving. Hij heeft op diverse internationale conferenties gepresenteerd en managementtrainingen mogen geven aan overheden in binnen- en buitenland. Op dit moment is hij naast de HvA, o.a. als associate fellow werkzaam voor Centre for Economics and Ecosystem Management – een onderzoeksinstituut op het gebied van adaptief management van (stedelijke) ecosystemen.