Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

dhr.  T. Schoenmaker (Tom)

Projectleider klimaatbestendige stad

Tom werkt sinds juni 2018 bij de Hogeschool van Amsterdam als projectleider aan het TKI-Deltatechnologie programma ‘Klimaatwerk in Uitvoering’. In dit programma worden de kennis en de resultaten van de onderzoeksgroep Klimaatbestendige Stad naar het werkveld vertaald. Om zo ontwerpers en aannemers te helpen om steden duurzamer en klimaatbestendiger in te richten. Hiervoor werken we in een breed consortium samen, onder meer met Building Changes op de Bouwcampus in Delft en MKB-Infra.

Naast zijn werkzaamheden voor de HvA werkt hij al projectleider civiele werken en beleidsadviseur water en riolering voor de gemeente Huizen. Daar zet hij zich in voor het klimaatbestendig maken van Huizen. Een opgave waarin de gemeente bewust de samenwerking zoekt met bewoners en bedrijven. Ondermeer via Operatie Steenbreek Huizen, dat zich inzet voor het vergroenen van Huizen en waar hij de projectleider van is. In de samenwerkingsregio van de gemeenten binnen het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is hij betrokken bij de werkgroep klimaatadaptatie, die werkt aan de opgaven van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Tom heeft een bouwkundige achtergrond en werkte jarenlang als projectleider en constructeur voor diverse ingenieursbureaus. De laatste jaren heeft hij ontdekt hoe leuk het is om aan de inrichting van de openbare ruimte te werken voor een prettige leefomgeving en een toekomstbestendige stad.