Kenniscentrum Techniek

  A.J.N. Schoen (Tony)

Projectleider & Financiering Scout
Email:
a.j.n.schoen@hva.nl
Werkadres:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Tony Schoen werkt bij het onderzoeksprogramma Urban Technology als projectmanager ‘Circular Wood for the Neighborhood’. In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van slimme toepassingen voor gebruikt hout van woningcorporaties en afvalinzameling, met behulp van robottechnologie en digitale productie. Het project wil kennis ontwikkelen hoe nieuwe productietechnieken te gebruiken voor het omzetten van afvalstromen in nuttige toepassingen. De Digital Production Research Group (DPRG) voert dit onderzoek uit in de Robot Studio van de HvA, samen met woningcorporaties Ymere en Rochdale, bouwindustrie, TU Delft, TNO, Metabolic en Platform31.

De DPRG is verbonden met het Centre of Expertise City Net Zero en werkt binnen de Robot Studio van de HvA. De DPRG onderzoekt de impact van digitale ontwerp- en productietechnologieën (industrie 4.0) om urgente maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen pakken. Dit wordt gedaan door onderzoek te integreren in onderwijs en praktijk, in lijn met 3 profileringsthema's van de Faculteit Techniek: Smart Industry, Circular Transition en Designing Future Cities.

Ervaring in duurzame energie en productie

Tony heeft een brede ervaring op het gebied van duurzame energie en duurzame productie. Opgeleid als werktuigbouwkundige aan de TU Eindhoven is hij altijd op zoek naar duurzame technische concepten die toepasbaar en opschaalbaar zijn. Begonnen als pionier in zonne-energie (waarvoor hij in 2001 beloond werd met de toenmalige nationale zonne-energie prijs) heeft hij vervolgens kennis en ervaring opgedaan bij reguliere energiebedrijven en ingenieursbureaus. Hier werkte hij aan de toepassing van duurzame technieken binnen de kaders van de traditionele bedrijfsvoering. In 2010 zette hij de stap naar zelfstandig adviseur, en werkte onder andere als operationeel manager bij een mkb-bedrijf in circulaire kunststoffen, als adviseur voor verschillende hogescholen op het gebied van biobased en circulair, en als projectcoördinator van een vijfjarig EU-project om het Utrechtse bedrijventerrein Werkspoorkwartier te ontwikkelen tot ‘creatief & circulair maakgebied’. Nu wil hij zich ook inzetten om zijn ervaring binnen de (duurzame) praktijk over te dragen aan een nieuwe generatie studenten en onderzoekers.

Expertise

  • Projectleider met overzicht, oog voor details maar altijd met het einddoel voor ogen
  • Brede kennis van duurzame energie en circulaire economie
  • Sterk in woord en geschrift, op papier en in presentaties
  • Kennis van en ervaring met financieringsregelingen voor hogescholen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database