Kenniscentrum Techniek

  A. de Ronde (Anouk)

Telefoon:
0621155287
Email:
a.de.ronde2@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Anouk de Ronde werkt sinds maart 2016 als promovendus in het onderzoeksprogramma Forensisch Onderzoek. In dit promotietraject doet zij onderzoek naar Vingersporen op activiteitniveau.

In dit onderzoek kijkt ze of je uit vingersporen meer informatie kunt halen over de handelingen die hebben plaatsgevonden tijdens het achterlaten van vingersporen. Wat zegt bijvoorbeeld de locatie van de vingersporen op een voorwerp over de handeling die met dat voorwerp is uitgevoerd? En hoe kun je hier op een objectieve manier een bewijswaarde aan koppelen?

Lowlands kussenexperiment

Voor dit onderzoek heeft Anouk verschillende experimenten uitgevoerd, waaronder een experiment tijdens ‘Lowlands Science’. Ze vroeg verschillende bezoekers van het muziekfestival Lowlands twee activiteiten uit te voeren met een kussen: het opmaken van een kussen en het smoren van een pop met behulp van het kussen. Na afloop heeft ze een model ontwikkeld waarmee je onderscheid kunt maken tussen deze twee handelingen op basis van de locatie van vingersporen op het kussensloop.

Bayesiaanse netwerken

Daarnaast heeft zij onderzocht hoe je Bayesiaanse netwerken kunt gebruiken voor het analyseren van vingersporen op activiteitniveau. Een Bayesiaans netwerk is een datastructuur om kansverdelingen te modelleren. Anouk heeft bekeken welke variabelen relevant zijn bij vingersporen en hoe je deze variabelen kunt combineren in een Bayesiaans netwerk.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database