Kenniscentrum Techniek

  M.H. Poel (Marije) MSc.

Programmamanager Centre of Expertise Rechtvaardige Stad
Telefoon:
0611057157
Email:
m.h.poel@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 814,1000 AV Amsterdam
Kamernummer:
12A06
Expertise:
Programma management, Smart Cities, Duurzaamheid, Sociale Innovatie
Social media:
Website:
Centre of Expertise Rechtvaardige Stad
Ga naar HvA Research Database

Mijn ambitie is om verandering te brengen in stedelijke organisaties en netwerken, waardoor we belangrijke uitdagingen, zoals duurzaamheid, inclusie en stedelijke groei, beter kunnen aanpakken. Ik vind het leuk om nieuwe mensen, ideeën en oplossingen te ontmoeten, te verbinden en verder te brengen. Ik doe dat nu in de rol als programmamanager van het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad . Daar geef ik vorm aan samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk op het gebied van samen stad maken en rechtvaardige transities.

Ik heb een achtergrond als stadsgeograaf en neem mijn ervaring in de advies en ingenieurswereld en bij een kleine stichting gelieerd aan platform31 mee in het vormgeven van gezamenlijke initiatieven in de stad en regio Amsterdam. Daarnaast onderhoud ik en bouw ik aan netwerken op landelijk en Europees niveau.

Ook geef ik HvA breed invulling aan ons partnerschap met Amsterdam Smart City . Ik ben eerste aanspreekpunt voor HvAers en partners voor samenwerking binnen dit netwerk en probeer kansen te creëren voor onderzoek en onderwijs op de grote transitievraagstukken van Amsterdam Smart City.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database