Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

dhr.  K.T. Postema (Kylian)

Email:
k.t.postema@hva.nl
Werkadres:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam

Kylian Postema werkt als onderzoeksassistent bij het lectoraat Water in en om de stad. Hij doet praktijkgericht onderzoek naar klimaatadaptatie in stedelijke gebieden, onder andere naar het verminderen van hittestress en wateroverlast in de stad. Voor het project De infiltrerende stad voert hij metingen en analyses uit, bijvoorbeeld naar de infiltratiecapaciteit van water passerende verhardingen. In het project Cool Towns doet hij bijvoorbeeld hittestress metingen in stadscentra en berekent hij het thermisch comfort op hete dagen. Dat doet hij in samenwerking met verschillende gemeentes, bedrijven en instellingen binnen en buiten Nederland. Hij zorgt ook dat de kennis gedeeld wordt door middel van presentaties en ondersteuning bij workshops.

Leefbaarheid in de stad

Kylian is een stadsmens pur sang en werkt met veel plezier aan projecten die de leefbaarheid van de stad verbeteren. Hij lost graag uitdagende stedelijke vraagstukken op door er met een technische en creatieve blik naar te kijken. Zo levert hij een bijdrage aan een beter en veiliger leefmilieu voor de stadsbewoner.

Hittestress en stedelijk water

Kylian heeft de bachelor Built Environment met specialisatie water afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Water was zijn specialisatie. Tijdens zijn studie werkte hij als studentmedewerker bij Tauw binnen het team Stedelijk water. Met zijn afstudeeronderwerp gericht op hittestress en water-specialisatie ontwikkelde Kylian brede kennis over klimaatadaptatie in stedelijke gebieden.

Ervaring en expertise

  • Hittestress & stedelijk water
  • Ontwerp en denkkracht
  • Integratie onderzoek en praktijk