Kenniscentrum Techniek

  prof. dr. C.J. de Poot (Christianne)

Lector Forensisch Onderzoek
Email:
c.j.de.poot@hva.nl
Werkadres:
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Kamernummer:
2D
Ga naar HvA Research Database

Christianne de Poot is sinds 2010 lector Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie. Haar belangstelling als onderzoeker gaat uit naar de invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op criminaliteitsfenomenen en op het opsporingsproces. Ze is ook geïnteresseerd in de rol van menselijke waarneming, interpretatie, communicatie en besluitvorming in het proces van opsporing, vervolging en berechting.

De Poot promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar sturende vragen in verhoorsituaties. Sindsdien verricht en begeleidt ze empirisch en experimenteel onderzoek naar rechercheprocessen, opsporingsmethoden, criminaliteitsfenomenen en bewijsconstructies. Dat deed ze tussen 1997 en 2004 aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), en daarna aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Bij het WODC werkte ze tot 2021 als senior onderzoeker.

Naast haar functie als lector is De Poot sinds 2016 hoogleraar Criminalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is Lid van het College van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, de Adviesraad van Regieorgaan SIA (onderdeel van NWO), de stuurgroep van het Co van Ledden Hulsebosch Center for forensic science and medicine en de Raad van Advies van de Master of Forensic Science aan de Universiteit van Amsterdam.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database