Kenniscentrum Techniek

  dr. N. Piersma (Nanda)

Lector Responsible IT
Telefoon:
0622449921
Email:
n.piersma@hva.nl
Werkadres:
Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam
, Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Kamernummer:
06C29
Expertise:
Lector Responsible IT / Lector Urban Analytics / Wetenschappelijk directeur HvA Expertisecentrum Applied Artificial Intelligence
Ga naar HvA Research Database

Nanda Piersma is lector Responsible IT. Ze is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).

Nanda Piersma richt zich onder andere op de ontwikkeling van digitale technologie, met oog voor maatschappelijke waarden en de menselijke maat.

Toenemende digitalisering biedt kansen op gebieden als leefbaarheid, gezondheid, onderwijs en mobiliteit, maar het is belangrijk om technologie zodanig te ontwikkelen, dat deze bijvoorbeeld privacy en autonomie waarborgt en niemand buitensluit.

Responsible IT heeft als doel om tot digitale technologie te komen, die je op een verantwoorde manier kunt inzetten voor verantwoorde doelen. Data, en de algoritmes die de data analyseren, worden alleen gebruikt als deze ook te vertrouwen zijn in de brede zin van het woord: als mensen begrijpen wat de analyse betekent en als het meerwaarde heeft om met behulp van die data naar een probleem te kijken. Datagebruik ‘omdat het kan’ leidt vaak tot onverantwoorde situaties, waarin de privacy van mensen wordt geschonden, waarin mensen worden benadeeld of zelfs gediscrimineerd en waarin de macht van data-eigenaren leidt tot misbruik.

Nanda Piersma is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast is zij betrokken bij verschillende landelijke netwerken rondom datawetenschap zoals het platform Praktijkgericht ICT-onderzoek (Prio) en de Nederlandse AI coalitie (NLAIC).

Eind 2022 verscheen haar boek System error, please restart , over het verantwoord bouwen van IT-systemen. Daarin legt Piersma uit wat ‘verantwoord’ betekent en hoe we de (door)ontwikkeling van IT-systemen zodanig kunnen uitvoeren dat ze ons vertrouwen verdienen.

Bij het CWI is Piersma verbonden aan de groep Intelligent and Autonomous Systems (IAS).

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database