Kenniscentrum Techniek

dhr.  dr. I.H.L. Nio (Ivan)

Senior Onderzoeker
Telefoon:
0618194096
Email:
i.h.l.nio@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Stedenbouw, Planologie, Sociaal-Culturele ontwikkelingen
Afwezig:
Maandag, Woensdag, Vrijdag

Social media:
Website:
Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken
Ga naar HvA Research Database

Ivan Nio is sociaal-geograaf en senior onderzoeker bij de lectoraten Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken & Bouwtransformatie. Hij is betrokken bij de onderzoeksprojecten ‘Ontwikkelbuurten’ en ‘Buurtdragers’. In 2017-2018 was hij verbonden aan het onderzoeksprogramma Urban Technology waar hij heeft meegewerkt aan de projecten ‘Responsieve Publieke Ruimte’ en ‘Mijn Straat’.

In zijn onderzoek richt hij zich op het grensvlak van stedenbouw & planologie en sociaal-culturele ontwikkelingen. Zijn belangstelling gaat daarbij uit naar de spanning en wisselwerking tussen de geplande en de geleefde stad.

Hij is 2016 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op een studie naar drie nieuwe steden (Almere, Milton Keynes, Cergy-Pontoise). Hij heeft als co-auteur diverse boeken gepubliceerd op het snijvlak van stadssociologie en stedenbouw waaronder ‘Atlas van de Westelijke Tuinsteden’ (2008), ‘Atlas Nieuwe Steden: de verstedelijking van de groeikernen’ (2012) en ‘Nieuw-West: parkstad of stadswijk’ (2016). Naast zijn aanstelling bij de HvA heeft hij een eigen onderzoeks- en adviesbureau.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database