Kenniscentrum Techniek

  J.A.C. Meeuwissen (Jaimy)

Promovendus bij het lectoraat Forensisch Onderzoek.
Email:
j.a.c.meeuwissen@hva.nl
Werkadres:
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Expertise:
Spreken, doceren, schrijven, adviseren, voorzitten.

Jaimy werkt als promovendus bij het lectoraat Forensisch Onderzoek. Hier doet hij onderzoek naar ‘shedding’, een fenomeen waarbij er individuele variatie optreedt in het achterlaten van biologische sporen zoals DNA. Over dit fenomeen is nog veel onbekend, ondanks dat het grote gevolgen kan hebben voor de interpretatie van forensische sporen in strafzaken. Samen met het lectoraat hoopt hij bij te dragen aan de kennis op dit vlak en zo de forensische wetenschap vooruit te helpen.

Jaimy ziet de forensische wetenschap als de ideale mix tussen wetenschap en directe maatschappelijke relevantie. Op precies dit raakvlak bevindt hij zich graag. Zijn doel is altijd om de wetenschap zo goed mogelijk in te zetten ten dienste van het (straf)recht.

Jaimy heeft hiervoor een bachelor Scheikunde en twee masters, Forensic Science en Criminal Investigation, behaald. Hierna heeft hij een tijd gewerkt als recherchekundige bij de Forensische Opsporing van de politie.

Hij werkt momenteel ook als forensisch adviseur bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant, waar hij rechters ondersteunt bij de interpretatie van complex forensisch bewijs in strafzaken.