Kenniscentrum Techniek

  E. Melet (Ed)

Hoofddocent Circulair bouwen
Telefoon:
0620704143
Email:
e.melet@hva.nl
Werkadres:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Kamernummer:
B03.28
Ga naar HvA Research Database

Ed Melet is sinds september 2017 Hoofddocent Circulair bouwen. In deze hoedanigheid is hij zowel verantwoordelijk voor het onderzoek naar Circulair bouwen als voor de integratie van de kennis verkregen uit dit onderzoek in het onderwijs van Built Environment. Deze dubbelrol maakt het tevens mogelijk om studenten in te zetten bij het onderzoek dat wordt verricht.

Ed is in december 2017 gepromoveerd aan de TU Delft op een onderzoek naar Activerende Gevels. Onderzoek leert dat de efficiëntie van milieuvriendelijke technieken kan worden aangetast door het gedrag van de gebruikers. Het idee dat de hogere efficiëntie tot een lager energiegebruik en dus tot lagere kosten van de apparaten leidt kan namelijk een intensiever gebruik van dat apparaat tot gevolg hebben. Dit zogenaamde reboundeffect treedt ook op in gebouwen. Een werkelijk milieuvriendelijke maatschappij heeft derhalve niet alleen verbeterde technologieën nodig, maar ook ander gedrag. Dit uitgangspunt zette aan tot het ontwikkelen van een gevel die door de gebruiker moet worden bediend. Als dat op een goede manier gebeurt dan leidt dit tot energiewinst. Het actief bezig zijn met het creëren van comfort en het besparen van energie (en daarmee het ontlasten van het milieu) kan daarnaast de milieuvriendelijker identiteit versterken.

Ed geeft al 15 jaar les aan de HvA en laat hij studenten van de afstudeerrichting Architectonische Techniek op verschillende manieren kennis maken met de door de mens veroorzaakte milieuproblemen (onder meer klimaatverandering, schaarste) en laat hij ze nadenken over manieren waarop de impact van de gebouwde omgeving op het milieu verkleind zou kunnen worden.

Voor zijn werk van de HvA heeft hij diverse boeken en vele artikelen in vakblad de Architect over de integratie van techniek in de architectuur geschreven.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database