Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

dhr.  dr. S.J.H. Majoor (Stan)

Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken
Telefoon:
0621156714
Bij geen gehoor:
0611879695
Email:
s.j.h.majoor@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Kamernummer:
12-A12
Expertise:
Grootstedelijke vraagstukken / Urban Issues
Website:
Lectoraat Coordinatie Grootstedelijke Vraagstukken
Ga naar HvA Research Database

Stan Majoor (1977) is lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en directeur van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation. Hij geeft leiding aan een onderzoeksprogramma over grootstedelijke vraagstukken in de Amsterdamse regio op het raakvlak van sociale, ruimtelijke, economische en bestuurlijke vragen. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de spanning tussen innovatie en vernieuwing enerzijds en borging en consolidatie anderzijds in complexe organisaties. Financiering hiervoor wordt verkregen vanuit samenwerkingverbanden met stedelijke partners en via subsidies van SIA-RAAK en diverse EU-programma’s.

Binnen het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation is hij verantwoordelijk voor de kennisagenda die gericht is op collaborative governance en het creëren van leeromgevingen. Samen met Frank Suurenbroek (lector Bouwtransformatie), leidt hij een van de thema's van het speerpunt: inclusieve gebiedsontwikkeling dat zich richt op verschillende ontwikkelingslocaties in de Amsterdamse metropoolregio en de uitdagingen deze meer sociaal en duurzaam inclusief te ontwikkelen. Majoor is daarnaast adviseur van het Projectmanagement Bureau van de gemeente Amsterdam, lid van de Maatschappijraad van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot, bestuurlid van het nationale Lectoratenplatform Stad en Wijk en bestuurlid van de Van Eesteren-Fluck en Van Lohuizen Stichting.

Tussen 2001 en 2015 was Majoor werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam als junior-onderzoeker, post-doc en universitair docent planologie. Tussen 2008 en 2012 was hij daar programmadirecteur van de bachelor Sociale geografie en Planning en bestuurslid van het College Sociale Wetenschappen. Majoor heeft internationale onderzoekservaring in de Verenigde Staten, Denemarken, Spanje, Hong Kong en Australië en publiceerde meer dan 20 peer reviewed artikelen en boekhoofdstukken en meer dan 50 professionele publicaties.

Koolmees, T. en Majoor S.J.H. (2019). Local government in the face of crisis: Changing public management of urban projects in Amsterdam. In: Raco, M. en Savini, F. (red.). Planning and Knowledge: How new forms of technocracy are shaping contemporary cities (p. 59-73). Bristol: Policy Press.

Majoor, S.J.H., Duiveman, R., Van der Heijden, E. en Morel, M.A.W. (2018). Sociaal innoveren met de overheid: leren en macht in fieldlabs. In: Karré, P.M., Dagevos, H. en Walraven, G. (red.). Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken (p.107-119). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Bossuyt, D., Salet, W.G.M. en Majoor, S.J.H. (2018). Commissioning as the cornerstone of self-build. Assessing the constraints and opportunities of self-build housing in the Netherlands. Land Use Policy, 77, p. 524-533.

Majoor, S.J.H. (2018). Ambiguity as an opportunity: Coping with change in urban megaprojects. In: Salet, W.G.M. (red.). The Routledge Handbook of Planning and Institutions in Action (p. 331-346). New York: Routledge.

Majoor, S.J.H. (2018). Coping with ambiguity: An urban megaproject ethnography, Progress in Planning, 120. P. 1-28.

Majoor, S.J.H. (2015). Resilient practices: A paradox-oriented approach for large-scale development projects. Town Planning Review, 86(3), p. 257-277.

Majoor, S.J.H. (2015). Urban megaprojects in Crisis? Ørestad Copenhagen revisited. European Planning Studies, 23(12), p. 2497-2515.

Savini, F., Majoor, S.J.H. en Salet, W.G.M. (2015). Urban peripheries, reflecting on politics and projects in Amsterdam, Milan and Paris. Environment and Planning C: Politics and Space, 33(3), p. 457-474.

Savini, F., Majoor, S.J.H., en Salet, W.G.M. (2015). Dilemmas of planning: intervention, regulation, and investment. Planning Theory, 14(3), p. 296-315.

Majoor, S.J.H., Hengeveld, E., en Van Leuven, W. (2014). Laveren tussen vast en vloeibaar. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 20(5), p. 27-31. Download

Koolmees, T., Koudstaal, M., en Majoor, S.J.H. (2014). Puzzling towards people-oriented planning [interview met Patsy Healey]. Rooilijn 47(2), p. 144-147.

Majoor, S.J.H. (red.) (2014). Organisaties in verandering. Inspiratie voor de Amsterdamse opgave. Amsterdam: Project Management Bureau, 80p.

Majoor, S.J.H. (2014). Inleiding: Inspiratie voor organisatieverandering. In: Majoor, S.J.H. (red.). Organisaties in Verandering. Inspiratie voor de Amsterdamse opgave (p. 8-15). Amsterdam: Project Mangement Bureau.

Majoor, S.J.H. (2014). Grote projecten na de crisis. Rooilijn, 47(5), p. 318-327.

Majoor, S.J.H. (2014). Het opkomende tweede centrum van de stad? Hochparterre, Mai, p. 40-41.

Majoor, S.J.H. (2014). Ørestad: Copenhagen's radical new town project in transition. Planning Theory and Practice 15(3), p. 432-438.

Vermeulen, R., Salet, W.G.M., en Majoor, S.J.H. (2014). Locating exhibition centers. How to explain divergent spatial developments in Amsterdam, Frankfurt, Milan and Munich. disP, 50(2), p. 6-17.

Majoor, S.J.H. (red.) (2013). Hervorming Stedelijke Vernieuwing; een paradox tussen vast en vloeibaar. Amsterdam: Project Management Bureau, 96p.

Majoor, S.J.H. (2012). Il progetto urbano di Amsterdam Zuid, in: L.V. Ferretti (red.) L’architettura del progetto urbano. Procedure e strumenti per la construzione del paesaggio urbano (p. 205-212). Milaan: FrancoAngeli.

Majoor, S.J.H. (2011). Framing large-scale projects: Barcelona Forum and the challenge to balance local and global needs. Journal of Planning Education and Research, 31(2), p. 143-156.

Majoor, S.J.H., en Hakvoort, L. (2010). Integraal management in gebiedsontwikkeling. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 91(6), p. 56-59.

Majoor, S.J.H. (2009). The disconnected innovation of new urbanity in Zuidas Amsterdam, Ørestad Copenhagen and Forum Barcelona. European Planning Studies, 17(9), p. 1379-1403.

Majoor, S.J.H. (2008). Progressive planning ideals in a neo-liberal context, the case of Ørestad Copenhagen. International Planning Studies, 13(2), p. 101-117.

Majoor, S.J.H., en Salet, W.G.M. (2008). The enlargement of local power in trans-scalar strategies of planning: Recent tendencies in two European cases. GeoJournal, 72, p. 91-103.

Majoor, S.J.H. (2008). Amsterdam krijgt de Zuidas die ze verdient. Agora, 24(3), p. 14-16.

Majoor, S.J.H. (2008). Stedelijkheid in grote projecten. Rooilijn, 41(3), p. 166-173.

Majoor, S.J.H. (2008). Disconnected innovations. New urbanity in large-scale development projects: Zuidas Amsterdam, Ørestad Copenhagen and Forum Barcelona. Delft: Eburon, 270p. (proefschrift).

Majoor, S.J.H., en Schuiling, D. (2007). New Key Projects for station redevelopment in the Netherlands, in: Bruinsma, F., Pels, E., Priemus, H., Rietveld, P. en Van Wee, B. (Eds). Railway development: Impacts on urban dynamics (p. 101-123). Heidelberg: Springer Verlag.

Gualini, E., en Majoor, S.J.H. (2007). Innovative practices in large urban development projects: Conflicting frames in the quest for ‘new urbanity’. Planning Theory and Practice, 8(3), p. 297-318.

Majoor, S.J.H. (2007). Amsterdam Zuidas, the dream of a new urbanity, in: Salet, W.G.M. en Gualini, E. (red.). Framing strategic urban projects. Learning from current experiences in European urban regions (p. 53-80). Londen: Routledge.

Majoor, S.J.H. en Jørgensen, J. (2007). Copenhagen Ørestad: Public partnership in search of the market, in: Salet, W.G.M. en Gualini, E. (red.). Framing strategic urban projects. Learning from current experiences in European urban regions (p. 172-198). Londen: Routledge.

Majoor, S.J.H. (2006). Conditions for multiple land use in large-scale urban projects. Journal of Housing and Built Environment, 21(1), p. 15-32.

Majoor, S.J.H. (2006). Transformerend Barcelona, Stedebouw & Ruimtelijke Ordening. 87(1), p. 55-59.

Salet, W.G.M., en Majoor, S.J.H. (red.) (2005). Amsterdam Zuidas European space. Rotterdam: 010 Publishers.

Majoor, S.J.H. (2005). Paradox van grote projecten, Rooilijn, 38(2), p. 57-63.

Majoor, S.J.H. (2004). Amsterdam Zuidas: Verkeersbundel en toplocatie, in: De Bruijn, H., Teisman, G.R., Edelenbos, J. en Veeneman, W. (red.). Meervoudig ruimtegebruik en het management van meerstemmige processen (p. 77-98). Utrecht: Uitgeverij Lemma.

Majoor, S.J.H., Uffen, F., en Van Wijk, M. (2001). Condities voor meervoudig ruimtegebruik, Rooilijn, 34(9), p. 428-434.

Majoor, S.J.H. (2001). Kijken over de schutting, de bachelor/master-structuur in Angelsaksische landen. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 82(6), p. 16-18.

Majoor, S.J.H. (2001). Reflexieve beleidsvoering in Boston. Rooilijn, 34(1), p. 10-15.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database