Kenniscentrum Techniek

  N. van der Lee (Nick) Msc.

Onderzoeksmedewerker
Telefoon:
0618590427
Bij geen gehoor:
0649692424
Email:
n.van.der.lee@hva.nl
Werkadres:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Nick van der Lee zet zich voor de Hogeschool van Amsterdam in om wateroverlast en droogte te bestrijden door onderzoek te doen naar manieren om water vast te houden of te vertragen, zodat meer water beschikbaar is in droge periodes. Zijn specialisaties zijn hydrologie en ecosysteemdiensten. Dit past hij toe bij Centre of Expertise City Net Zero en lectoraat Water in en om de Stad.

Nick wordt enthousiast van het aanpakken van nieuwe problemen, in dit geval droogte. Door de oplossingen te zoeken in bestaande problemen, zoals wateroverlast, ontstaat een gecombineerde oplossing. Daarnaast werkt hij graag samen met verschillende partijen, zoals gemeentes, onderzoeksinstellingen, waterschappen en studenten, om tot een integrale oplossing te komen die voor iedereen werkt.

Nick heeft de masters Hydrology en Earth Sciences and Economics afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, en de bachelor Aarde & Economie aan dezelfde universiteit. Voor zijn masterthesis deed hij onderzoek naar Water Harvesting Systems in Kenia. Hij onderzocht verdamping uit deze systemen voor de master Hydrology. Voor de master Earth Sciences and Economics onderzocht hij de waardering van deze systemen in de ogen van de gebruikers. Daarnaast heeft hij ook een onderzoeksstage gedaan naar verschillende ecosysteemdiensten in de veenweidegebieden.

Ga naar HvA Research Database