Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

dhr.  ir. M. Lepelaar (Mark)

Onderzoeker Biobased Plastics
Telefoon:
0627172994
Email:
m.lepelaar@hva.nl
Werkadres:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Kamernummer:
B6.28
Ga naar HvA Research Database

Mark Lepelaar (1972) heeft na het behalen van zijn masterdiploma aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU-Delft altijd gewerkt aan het onderzoeken en ontwikkelen van technische innovatieve producten op het snijvlak van duurzaamheid en markt.

Van 1997 tot 2003 lag de nadruk op duurzame energie en energie besparing bij het ontwikkel- en advies bureau Ecofys. In die tijd is er vooral gewerkt aan productontwikkeling van energiemanagement- en gebouwintegratieproducten van duurzame energiesystemen. Op een tweetal van deze producten is een patent. Ook heeft hij diverse marktontwikkelingsprojecten opgezet (zonnestroom panelen voor particulieren) en haalbaarheidsstudies uitgevoerd (van oa. windenergie in de gebouwde omgeving). In 2001 en 2002 heeft hij vanuit Keulen gewerkt aan de marktintroductie van innovatieve zonnestroom gebouwintegratie producten in Duitsland.

Vanaf 2003 tot heden op het vlak van biobased en circulaire hoogwaardige materialen en productietechnieken. In deze periode heeft hij een kennis intensief productie bedrijf opgericht, NPSP BV, en laten groeien. Het bedrijf is actief op het vlak van biobased materiaal ontwikkeling, marktontwikkeling en de productie van de producten. In deze tijd zijn producten als geïntegreerde prefab gevelelementen, innovatieve treinonderdelen, oplaadpunten voor elektrische auto’s alsook interieur en straatmeubilair producten mede ontwikkeld, in productiegenomen en in serie geleverd. Na aanvankelijk hitech biobased materialen te hebben ontwikkeld en geproduceerd is de laatste jaren de focus verbreed naar het ontwikkelen van nieuwe materialen op basis van biobased reststromen. Dit altijd in combinatie met de bijbehorende productietechniek om ook tot efficiënte en seriematige productie van commerciele producten te komen.

Sinds 2014 werkt hij tevens als onderzoeker op biobased plastics en hergebruik van textiele reststromen aan de Hogeschool van Amsterdam. Hier heeft hij toegepast onderzoek gedaan, (studenten) projecten opgezet en meegeschreven aan diverse vakpublicaties om de resultaten daarvan te verspreiden. Hij is mede-initiatiefnemer en ontwikkelaar van het SIA-RAAK project RECURF.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database