Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

dhr.  W. Kok (Willem)

Telefoon:
0621156610
Email:
w.kok@hva.nl
Werkadres:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Kamernummer:
C3.22

Willem Kok is met eervolle vermelding afgestudeerd aan de TU Delft. Hij heeft een grote passie voor bouwen en maakbare architectuur, dit is ontstaan op de Lage Technische School door het vak houtbewerking. Dankzij deze opleidingen bezit hij niet alleen theoretische maar ook praktische kennis welke hebben geleid tot het ontwikkelen van verrassende architectonische- en bouwtechnische concepten/ontwerpen. Na zijn afstuderen is hij gaan werken bij Architectenbureau cepezed in Delft. En heeft daar onder andere het boek ‘het werk van cepezed in detail’ mede ontwikkeld.

Sinds 2014 is Willem docent Architectonische Techniek op de Hogeschool van Amsterdam. Binnen deze functie is hij actief in het uitvoerend onderwijs, onderwijsontwikkeling, afstudeerateliers, studium excellentie en sinds 2017 ook onderzoek.

Binnen het onderzoeksprogramma richt hij zich op circulair bouwen. Hierbij worden onder andere bestaande en leegstaande kantoorstructuren, urban mining (van gebouw naar grondstof), functies en stromen (symbiose) en biobased materialen (van grond- en voedingsstof naar gebouw) onderzocht. De insteek is om samen met bedrijven fundamenteel maar vooral praktijkgericht onderzoek te doen. Praktisch onderzoek is alleen zinvol als het ook maakbaar is en hier ligt dan ook de uitdaging!