Kenniscentrum Techniek

  dr. ir. J. Kluck (Jeroen)

Lector Water In en Om de Stad
Telefoon:
0651707783
Bij geen gehoor:
0205951454
Email:
j.kluck@hva.nl
Werkadres:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Expertise:
Klimaatbestendig inrichten van steden | Water in en om de stad
Ga naar HvA Research Database

Jeroen Kluck is sinds 2008 lector Water in en om de stad. Hij heeft Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft gestudeerd. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 1997 op een onderzoek naar de stroming en bezinking in bergbezinkbassins.

Sinds 1996 werkt Jeroen bij adviesbureau Tauw waar hij onderzoek en advieswerk combineert. De eerste tien jaar werd hij daarbij regelmatig geconfronteerd met de formule van Kluck voor het inschatten van de bezinking in een bergbezinkbassin. Maar hij interesseerde zich geleidelijk steeds meer in de grote systemen, de hele waterketens en regenwaterafvoersystemen.

Jeroen heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een hele reeks modellen om het functioneren van regenwatersystemen en waterketens beter in beeld te krijgen. Hij adviseerde waterschappen en grote en kleine gemeenten over riolering, stedelijk waterbeheer en energie in de waterketen.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database