Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

mw.  Dr. Ir. E.J. Klok (Lisette)

Docentonderzoeker Water in en om de Stad

Lisette is onderzoeker en docent Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen het lectoraat Water in en om de Stad onderzoekt zij de gevolgen van klimaatverandering voor de stad en hoe steden klimaatbestendig ingericht kunnen worden. Daarbij gaat het om praktijkgericht onderzoek op het gebied van hitte, wateroverlast en droogte. Op dit moment richt het onderzoek zich vooral op de vraag hoe steden hittebestendig ingericht kunnen worden en wat effectieve hittemaatregelen zijn. Als docent geeft Lisette les aan studenten van Built Environment, begeleidt zij afstudeerstudenten en is zij medeverantwoordelijk voor de minor ‘De klimaatbestendige Stad’.

Lisette studeerde in 1999 cum laude af als ingenieur Bodem, Water en Atmosfeer aan Wageningen Universiteit, met als specialisatie Meteorologie. Daarna promoveerde zij aan de Universiteit van Utrecht op onderzoek naar gletsjers en klimaatverandering. Vervolgens werkte Lisette kort als postdoc aan verschillende universiteiten en deed zij onderzoek naar de smeltende ijskap op de Kilimanjaro en smeltende gletsjers in Alaska. Aansluitend was Lisette werkzaam bij het KNMI als klimaatonderzoeker en bestudeerde zij veranderingen in klimaatextremen in Europa. Voordat zij  in 2014 bij de hogeschool kwam werken, was Lisette zeven jaar lang specialistisch projectleider bij TNO op het gebied van stedelijke luchtkwaliteit en klimaat. In deze periode heeft zij meegewerkt aan het in kaart brengen van de oorzaken en gevolgen van het stedelijke hitte-eiland effect in Nederland. Al deze kennis en werkervaring zet Lisette nu in binnen de hogeschool om studenten op te leiden tot vakmensen en stedelijke professionals in de beroepspraktijk te ondersteunen met het klimaatbestendig inrichten.