Kenniscentrum Techniek

  dr. E.M.B. Heller (Renee)

Lector Energie en Innovatie
Telefoon:
0621157675
Email:
e.m.b.heller@hva.nl
Werkadres:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Website:
Lectoraat Energie & Innovatie
Ga naar HvA Research Database

Dr. Renée Heller is sinds 2020 lector Energie en Innovatie binnen de Faculteit Techniek en het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam.
Daarvoor was zij hoofddocent Sustainable Energy Systems binnen de opleiding Engineering en het voorgenoemde onderzoeksprogramma.
Bij de HvA doet zij onderzoek naar warmtenetten, energiepositieve gebieden, inpassing van elektrisch vervoer, zonnecellen en warmtetechnieken in het elektriciteitsnet, en gebouwgebonden integratie van zonnecellen. Bij de Hogeschool van Amsterdam begon zij in 2014 als projectmanager Bachelor Engineering, waarmee zij verantwoordelijk was voor de opzet van een integrale opleiding Engineering.

Renée heeft in Utrecht Natuurkunde en Algemene Letteren gestudeerd (1988-1995). In haar studie Natuurkunde heeft ze geschiedenis en wetenschapsfilosofie gestudeerd en is ze afgestudeerd op een methode om dunne amorfe siliciumlagen voor zonnecellen sneller te produceren. In de Algemene Letteren is ze gespecialiseerd in vrouwenstudies en afgestudeerd met een scriptie over verhalen over quantummechanica in feministische en new age literatuur. In haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht (1995-2000) heeft Renée materiaalkundig onderzoek gedaan naar waterstofopslag in dunne metaallagen.
Hierna is ze bij Ecofys gaan werken, een internationaal adviesbureau op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Hier was zij verantwoordelijk
voor de R&D van een spin-offbedrijf op het gebied van gesloten tuinbouwkassen (Innogrow). Hierin werden warmtepompen, warmtebuffers, bodemopslag, koeling en warmtekrachtkoppeling gecombineerd tot een systeem
dat én energie bespaart én voor hogere productie zorgt. Vanaf 2011 is zij unitmanager geweest van de units Gebouwde Omgeving en later Integrale Energiesystemen. Hierbij heeft zij opdrachten gedaan als projectleider onder
meer aan energiesystemen voor woonwijken en bedrijventerreinen, vooral in opdracht van gemeentes en energiebedrijven.

Renée is lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van Milieu Centraal en actief in de lectorenplatforms LEVE en Urban Energy.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database