Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

mw.  dr. E.M.B. Heller (Renee)

Lector Energie en Innovatie
Telefoon:
0621157675
Email:
e.m.b.heller@hva.nl
Werkadres:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Website:
Lectoraat Energie & Innovatie
Ga naar HvA Research Database

Dr. Renée Heller is lector Energie en Innovatie binnen de Faculteit Techniek en het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor was zij hoofddocent Sustainable Energy Systems binnen de opleiding Engineering en het voorgenoemde onderzoeksprogramma. Bij de HvA doet zij onderzoek naar warmtenetten, energiepositieve gebieden, inpassing van EV, PV en warmtetechnieken in het elektriciteitsnet en gebouwgebonden integratie van PV.

Renée is in 1995 afgestudeerd in de natuurkunde op het sneller vervaardigen van a-Si zonnecel lagen. Daarnaast is zij afgestudeerd in de algemene letteren. In haar promotie-onderzoek aan de Universiteit Utrecht (2000) heeft zij onderzoek gedaan naar waterstofopslag in dunne metaal lagen. Hierna is Renée bij Ecofys gaan werken, een adviesbureau op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Hier was zij verantwoordelijk voor de R&D van een spin off bedrijf op het gebied van gesloten tuinbouwkassen. Hierin werden warmtepompen, warmtebuffers, bodemopslag, koeling en warmtekrachtkoppeling gecombineerd tot een systeem dat en energie bespaart en voor hogere productie zorgt. Vanaf 2011 is zij unitmanager geweest van de units Gebouwde Omgeving en later Integrale Energie Systemen. Hierbij heeft zij vele opdrachten gedaan als projectleider o.a. woonwijken en bedrijventerreinen. Binnen de Hogeschool van Amsterdam is zij in 2014 begonnen als projectmanager Bachelor Engineering waarin zij verantwoordelijk was voor de opzet van een integrale opleiding Engineering.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database