Kenniscentrum Techniek

  D. Föllmi (Dante)

Onderzoeker Klimaatbestendige stad
Email:
d.follmi@hva.nl
Werkadres:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Binnen het Centre of Expertise City Net Zero en het lectoraat Water in en om de Stad is Dante Föllmi als junior-onderzoeker bezig met analyseren van het effect van toenemende hitte op de urbane leefomgeving. Dante’s drijfveer om klimaatverandering vanuit een natuur-inclusieve benadering aan te pakken komen samen in dit onderzoek. Zo doet hij onderzoek naar de effectiviteit van blauwgroene daken en stedelijk groen op het reduceren van hitte. Daarnaast werkt hij graag samen met verschillende stakeholders zoals onderzoeksinstellingen, (lokale) overheden, woningcorporaties, waterschappen en studenten om tot een zo holistisch mogelijke oplossing te komen.

Voordat hij bij de HvA kwam, ronde Dante de MSc International Land & Water Management af aan de Universiteit van Wageningen. Gedurende zijn master specialiseerde hij zich in het onderzoeken van bodem fysische, klimatologische en hydrologische processen in verschillende culturele contexten. Zo onderzocht hij gedurende zijn MSc thesis het effect van bosbranden op erosie in Portugal en deed hij tijdens zijn stage onderzoek naar de effectiviteit van ‘Soil & Water conservation Measures’ in Amboseli, Kenia. Daarnaast heeft hij kennis van verscheidene kwantitatieve onderzoeksmethodes, zoals modelering en Geo information Tools (GIS).

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database