Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

mw.  L. van Dijk (Liselotte)

onderzoeker Circular Design

Liselotte werkt sinds februari 2016 deeltijds bij de HvA aan onderzoeksprojecten die zich richten op het hergebruik van restmaterialen voor circulaire producten en het vinden van bijpassende circulaire business modellen. De uitdaging hierbij is om de ecologische, economische en sociale waarde zo goed mogelijk te behouden en waar mogelijk te verhogen.

Liselotte studeerde Industrieel Ontwerpen, specialisatie Innovatie Management, aan de Technische Universiteit Delft. Zij heeft daarna ervaring op gedaan in het naar de markt brengen van duurzame technische ontwikkelingen bij o.a. bij Philips en Econcern. Naast een deeltijd aanstelling als onderzoeker werkt Liselotte ook bij de faculteit Techniek, opleiding Engineering, voor het werven van projecten voor het Innovatielab en als aanjager voor het ondernemersprogramma voor studenten die tijdens hun technische studie willen ondernemen.