Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

mw.  L.A. Corpel (Lisanne)

Onderzoeker Klimaatbestendige Stad
Email:
l.a.corpel@hva.nl
Werkadres:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam

Lisanne Corpel doet praktijkgericht onderzoek bij het lectoraat Water in en om de stad. Zij doet momenteel onderzoek naar het effect van blauwgroene daken op hitte in woningen. Met een achtergrond in sociale geografie en planologie is Lisanne niet alleen geïnteresseerd in de technische kant van het klimaatbestendiger inrichten van een (stedelijk) gebied maar kijkt zij ook naar ruimtelijke en sociale aspecten voor een duurzame transitie.

Lisanne bevindt zich graag op het snijvlak van onderzoek en het visualiseren en praktiseren van resultaten, zoals het maken van kaartmateriaal. Hiermee illustreert zij de ruimtelijke kant als ook de uitwerking op verschillende schaalniveaus van klimaatadaptatie.

Lisanne heeft haar bachelor afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens is ze cum laude afgestudeerd aan de Radboud Universiteit, aangevuld met een minor van de Wageningen Universiteit. Door de jaren heen heeft zij veel (inter)nationaal onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de implicaties van klimaatverandering op zowel sociaal, ruimtelijk als beleidsniveau.