Kenniscentrum Techniek

  B.M.L. Baselmans (Bart)

Hoofddocent Biomedische Technologie
Telefoon:
020 595 4111
Email:
b.m.l.baselmans@hva.nl
Werkadres:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postadres:
Postbus 2557,1000 CN Amsterdam
Ga naar HvA Research Database

Bart Baselmans is als hoofddocent verantwoordelijk voor de onderzoekslijn binnen de opleiding Biomedische Technologie van de faculteit Techniek. Hij onderzoekt hoe technologie op een verantwoorde manier kan worden ingezet om de gezondheidszorg te ontlasten én bemensbaar te houden. Belangrijk binnen dit onderzoek is het besef dat technologie alleen niet de oplossing is, omdat deze altijd verpakt zit in een cultureel, sociaal, economisch, juridisch en beleidsmatig systeem. Door naar dit hele systeem te kijken kunnen problemen efficiënter aangepakt en oplossingen makkelijker geïmplementeerd worden.

Community of Practice

In de afgelopen jaren heeft Bart veel ervaring opgedaan in zowel binnen- als buitenland op het gebied van wetenschap en onderwijs. Deze ervaringen wil hij graag inzetten bij de nieuwe opleiding Biomedische Technologie, om het onderzoek en onderwijs op een multidisciplinaire manier met elkaar te verbinden en leiding te geven aan meerdere community of practices (CoP’s). Deze CoP’s geven invulling aan de verschillende profileringsthema’s die de faculteit Techniek in het leven heeft geroepen om grote maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken. Om dit te bewerkstelligen zal Bart een verbindende rol spelen tussen de verschillende opleidingen van de faculteit Techniek enerzijds en de lectoraten, Centre of Expertises en Labs anderzijds.

Deelraad faculteit Techniek

Vanaf september 2022 zal Bart Baselmans toetreden tot de deelraad van de faculteit Techniek. Baselmans: “De reden daarvoor is dat de HvA - en daarmee dus ook de faculteit - voor een grote transitie staat. De structuur van de HvA gaat langzaam over van een bacheloropleiding naar een kennisinstelling met een centrale rol voor praktijkgericht onderzoek. Deze transitie brengt grote vraagstukken en uitdagingen met zich mee en vraagt veel van alle HvA-medewerkers, maar ook van onze studenten. Ik vind het belangrijk om hier als hoofddocent actief bij betrokken te zijn en de belangen van alle medewerkers en studenten van de faculteit te vertegenwoordigen, om zodoende constructief samen te werken aan een kwalitatief hoogwaardig onderwijssysteem.”

Achtergrond

Bart is cum laude gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij de rol van moleculaire genetica bij mentale aandoeningen heeft bestudeerd. Hij heeft hierin onder andere nieuwe methodologieën ontwikkeld die aantoonden hoe individuele verschillen bijdragen aan de kans om deze aandoeningen te ontwikkelen. Na zijn promotie ontving hij de NWO Rubicon-beurs, waarmee hij aan de Universiteit van Queensland (Australië) onderzoek heeft gedaan naar de risicofactoren van kinderen waarvan de ouders zijn gediagnostiseerd met een psychiatrische aandoeningen. Bij terugkomst in Nederland heeft Bart gewerkt bij het Amsterdam Health & Technology Institute, waar hij meerdere projecten leidde op het snijvlak van technologie en gezondheid, door technologische innovatie en medische expertise met elkaar te verbinden. Sinds februari 2022 is hij werkzaam bij de HvA.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database