Kenniscentrum Techniek

Slim laden op grote schaal (LIEV)

Laadstrategieën voor de inpassing van elektrisch vervoer

Project

Elektrisch rijden heeft zijn definitieve doorbraak gemaakt. Maar het opladen van elektrische auto’s zorgt voor een grotere belasting van het elektriciteitsnetwerk. Met het project LIEV helpt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gemeentes en netbeheerders om te onderzoeken welke slimme laadtechnieken hiervoor een oplossing kunnen bieden op grote schaal.

De groei van elektrisch vervoer stelt gemeentes en netbeheerders voor een uitdaging: zorgen dat er voldoende openbare laadpalen beschikbaar zijn, terwijl het elektriciteitsnet zwaar onder druk staat. De oplossing hiervoor ligt bij slim laden. Slim laden kan helpen om het elektriciteitsnet te ontlasten, bijvoorbeeld door de stroomvraag te spreiden. Elektrische auto’s worden dan opgeladen op momenten dat er weinig vraag is, waardoor de druk op het net afneemt.

Maar welke technieken voor slim laden kunnen publieke partijen het beste inzetten? Doel van het project LIEV is om een evaluatie te maken van verschillende technieken voor slim laden. Dit maakt het voor gemeentes, regionale overheden en netbeheerders makkelijker om een keuze te maken uit alle beschikbare technieken.

Werkwijze

De verschillende technieken bevinden zich in diverse stadia van ontwikkeling, terwijl het essentieel is om de druk op het elektriciteitsnet snel te verlagen. Daarom maken de onderzoekers voor de publieke partijen een analyse van het potentieel van de verschillende technieken in de tijd.

Zij analyseren hiervoor diverse projecten uit de praktijk rond slim laden. In deze projecten is een breed scala aan technieken gebruikt, waaronder de toepassing van (stationaire) batterijen, integratie in lokale energienetten en het grootschalig toepassen van slim laden. Door de inzichten uit deze projecten te evalueren, komen de onderzoekers tot een integraal advies voor publieke partijen.

Onderwijs

Aan het project LIEV werken ook studenten mee. Studenten van de HvA kunnen stagelopen of een afstudeerproject doen. Ook worden er casestudies ontwikkeld voor de minor Data Science, de minor Energiepositieve stad en de master Urban Technology. In het Energielab ontwikkelen de onderzoekers een experiment op een smart grid-opstelling. Studenten Wiskunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Logistiek kunnen zo kennismaken met vraagstukken rond systeemintegratie en de energietransitie.

Partners

In dit project werkt de HvA samen met de gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, Equans, Liander, Vattenfall, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Elaad en TU Delft. MRA-elektrisch en Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur zijn als ondersteunende partners aangesloten.

Energie en innovatie

Dit project wordt uitgevoerd binnen het lectoraat Energie en Innovatie en de onderzoekslijn Smart Energy Systems van de faculteit Techniek van de HvA. Het lectoraat draagt met toegepast onderzoek naar duurzame energie en energiebesparing bij aan de energietransitie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 12 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 mei 2024
Einddatum 30 apr 2026