Kenniscentrum Techniek

De Klimaat-Adaptatie-Monitor: kennisontwikkeling, -verspreiding en klimaatactie

Gemeenten helpen met klimaatadaptatie

Project

Overheden zijn druk bezig de leefomgeving voor te bereiden op de risico’s van extreem weer en andere gevolgen van klimaatverandering. Nog onbekend is hoe succesvol gemeenten hierin zijn en of het ze lukt om voor 2050 klimaatbestendig te zijn. Met het project de Klimaat-Adaptatie-Monitor helpt de Hogeschool van Amsterdam gemeenten hierin inzicht te geven en te werken aan een klimaatbestendige toekomst.

Nederlandse gemeenten hebben de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. Zij werken er hard aan om de openbare ruimte aan te passen aan het toekomstige klimaat. Toch is er nog weinig inzicht in wanneer een gemeente klimaatbestendig en waterrobuust is, en wanneer dit doel gehaald is. Elke gemeente hanteert namelijk zijn eigen richtlijnen over klimaatbestendigheid en waterrobuustheid. Daarnaast is onduidelijk in welke mate projecten in verleden en toekomst bijdragen aan een klimaatbestendige gemeente.

Klimaatbestendige gemeenten

Het gevolg is dat gemeenten moeilijk antwoord kunnen geven op de vraag hoe ver zij zijn in de realisatie van hun ambitie om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Daardoor kunnen ze moeilijk bepalen wat nog nodig is in toekomstige plannen. Het doel van het project de Klimaat-Adaptatie-Monitor is om gemeenten te helpen klimaatbestendig te worden.

Binnen dit project ontwikkelt de Hogeschool van Amsterdam samen met partners het raamwerk voor een lokale klimaat-adaptatie-monitor. Daarbij bouwen de onderzoekers voort op eerdere studies en andere bestaande monitoringssystemen van klimaatadaptatie.

Mock-up van de klimaat-adaptatie-monitor

Onderwijs

Aan dit project werken ook studenten mee. Onder begeleiding van onderzoekers en professionals uit het werkveld zullen studenten informatie verzamelen over maatregelen voor klimaatadaptatie in de praktijk. Vanuit de Klimaat-Adaptatie-Monitor worden verschillende casussen ingebracht voor (afstudeer)opdrachten en krijgen studenten via afstudeerateliers de kans om stage te lopen en af te studeren met- of bij praktijkpartners.

Partners en financiering

De Klimaat-Adaptatie-Monitor ontvangt een RAAK-publiek-subsidie. Het project brengt een consortium samen van circa vijftig publieke partijen (drie Deltaplan Ruimtelijke adaptatie werkregio’s, bestaande uit gemeenten en waterschappen), vier MKB-ondernemingen, een ingenieursbureau, Stichting CAS en twee kennisinstellingen: de Hogeschool van Amsterdam en de Hanze Hogeschool Groningen.

Lectoraat Water in en om de stad

Dit project valt onder het lectoraat Water in en om de Stad. Meer en zwaardere buien, langdurige droogte en hitte, en een stijgende zeespiegel. De gevolgen van de klimaatverandering zijn voelbaar. Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar de klimaatbestendige stad. Zij bekijken hoe je steden zo kunt inrichten dat inwoners en gebruikers hier ook in de toekomst prettig kunnen wonen, ondernemen en verblijven.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 2 juli 2024

Project Info

Startdatum 01 feb 2024
Einddatum 31 jan 2026

Contact

Reinder Brolsma
Jeroen Schoonderbeek
Dante Föllmi