Kenniscentrum Techniek

1001 Hete Nachten (Nachthitte)

Project

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker en langer te maken met hitte. Langdurige hitte zorgt ervoor dat gebouwen en huizen opwarmen, waardoor bewoners ’s nachts niet kunnen afkoelen en slecht slapen. Dit leidt tot negatieve effecten op gezondheid, arbeidsproductiviteit en leefbaarheid. Met het project 1001 Hete Nachten onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam samen met partners hoe we het beste kunnen inspelen op nachthitte.

Over hoe vaak en waar nachthitte optreedt is nu nog te weinig bruikbare kennis beschikbaar. Het project 1001 Hete Nachten wil daarom uitzoeken hoe vaak en waar dit fenomeen nu en in de toekomst voorkomt. Ook wordt onderzocht welke temperaturen bewoners onacceptabel vinden, welke ruimtelijke factoren hier invloed op hebben en welke maatregelen aan stad en woningen helpen problemen te beperken.

Deze inzichten gebruiken de onderzoekers om met en voor het werkveld – waaronder gemeenten en woningcorporaties – adviezen en richtlijnen te maken over de koele inrichting van woningen en de buitenruimte. De resultaten van het project vormen de basis voor nieuwe hittestresstesten en de ontwikkeling van lokale hitteplannen.

Onderwijs

Studenten werken mee aan dit project in het kader van een stage of als student-assistent. Onderzoeksresultaten vinden binnen de Hogeschool van Amsterdam hun weg in het onderwijs. Dit gebeurt via colleges, afstudeerprojecten en minoren voor studenten, en in het werkveld via presentaties, workshops en klimaatadaptatiecursussen aan professionals.

Financiering en partners

Het project 1001 Hete Nachten wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en financieel ondersteund door TauwFoundation en de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland.

Partners binnen het project zijn de Hogeschool van Amsterdam (penvoerder), het KNMI, stichting Climate Adaptation Services, adviesbureau Weather Impact en adviesbureau TAUW.

Lectoraat Water in en om de stad

Het project 1001 Hete Nachten valt onder het lectoraat Water in en om de Stad. Meer en zwaardere buien, langdurige droogte en hitte, en een stijgende zeespiegel. De gevolgen van de klimaatverandering zijn voelbaar. Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar de klimaatbestendige stad. Zij bekijken hoe je steden zo kunt inrichten dat inwoners en gebruikers hier ook in de toekomst prettig kunnen wonen, ondernemen en verblijven.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 9 juli 2024