Kenniscentrum Techniek

Slimme oplossingen voor logistieke uitdagingen (LogiCELL)

Hoe werk je samen in circulaire ketens?

Project

Hergebruik en recycling worden de komende jaren steeds belangrijker. Maar hoe kom je als bedrijf aan voldoende materiaal? En hoe werk je goed samen in een circulaire keten? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) doet er samen met 14 partners onderzoek naar.

De transitie naar een meer circulaire economie is een belangrijk onderdeel van een meer duurzame samenleving. De Nederlandse overheid en de Europese Unie hebben daarom ambitieuze doelen gesteld voor het verhogen van de circulariteit. Om die te halen moeten veel businessmodellen en distributieketens herzien worden. Er is al het nodige onderzoek gedaan naar de technologie en businessmodellen die nodig zijn. Maar het blijkt voor bedrijven lastig om de samenwerking in circulaire ketens goed te organiseren en de onderliggende materiaalstromen efficiënt en effectief aan te sturen. In eerder onderzoek zijn een aantal van zulke logistieke uitdagingen al op een rijtje gezet. In LogiCELL worden deze verder uitgewerkt voor twee treden op de Ladder van Moerman voor verwaarding van reststromen: hergebruik en recycling.

Field labs

Er worden verschillende cases onderzocht, in living labs. De cases lopen uiteen van het hergebruik van zonnepanelen en hergebruik van plastic tot het inzamelen en verwaarden van koffiedik. Bedrijven die een case inbrengen passen de inzichten uit het onderzoek meteen toe in de praktijk. De resultaten uit de diverse living labs worden verzameld en geanalyseerd om te komen tot een aantal generieke inzichten, als richtlijn voor beleid. De HvA is verantwoordelijk voor het onderzoek naar drie cases: 1. Duurzame disposables (serviesgoed) bij de Foodhallen 2. Logistiek voor het inzamelen en hergebruiken van koffiedik 3. Circulaire bedrijfsvoering in Food Center Amsterdam.

Praktische oplossingen

Het project biedt naar verwachting oplossingen voor logistieke uitdagingen waar bedrijven in de praktijk tegenaan komen. Daarnaast wordt er een basis voor gelegd breed toepasbare, wetenschappelijke onderbouwde logistieke modellen. Deze modellen bieden overheden houvast bij het ontwikkelen van effectief beleid onderweg naar de circulaire economie.

Onderzoeksbureau McKinsey rekende in 2022 uit dat het aandeel aan circulaire consumentengoederen kan stijgen van 10% naar 25-35% in 2030. Dit biedt Europese bedrijven kansen om jaarlijks 400-650 miljard euro aan extra omzet te genereren. Een en ander vraagt wel om aanpassing van procedures en distributieketens.

Studenten van de opleidingen Urban Technology en Logistiek van de HvA worden actief betrokken bij het project. Zo heeft een groep master-studenten in 2023 onderzoek gedaan in de Foodhallen:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Komend studiejaar volgen meer van zulke projecten. Bij de diverse projectpartners zijn er volop mogelijkheden voor stages en afstudeerprojecten. De inzichten uit LogiCELL worden na afronding van het project meegenomen in het onderwijs aan studenten.

Partners

Het LogiCELL-consortium telt 15 partners: Wageningen University & Research (penvoerder en projectcoördinator), de HvA, AMS Institute, Het Groene Brein, Het Versnellingshuis, duurzaamheid.nl, Food Center Amsterdam, De Hallen, PreZero, Caffe Inc., WEEE Nederland, HB-RTS, Seenon, ENVIU en de gemeente Amsterdam. In het project werken onderzoekers en studenten van Wageningen University & Research, de HvA en AMS Institute nauw samen met bedrijven.

Lectoraat Logistiek

LogiCELL, een vervolg op het onderzoek Logi-CE (2016), is een van de projecten binnen de lectoraten Logistiek en Circulair Ontwerpen en Ondernemen van de HvA. Het lectoraat Logistiek is gericht op het oplossen van logistieke uitdagingen die komen kijken bij verdergaande verstedelijking, de ontwikkeling van een circulaire economie, klimaatverandering en de opgave om de CO2-uitstoot terug te brengen naar nul. Hierbij wordt ook gekeken naar de impact van veranderingen in technologie, geopolitiek en toegankelijkheid van waterwegen, weg-infrastructuur en luchthavens.

Lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen

Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen doet praktijkgericht onderzoek naar nieuwe circulaire ontwerp- en business-strategieën, specifiek gericht op hergebruik en recycling van restmaterialen, zoals sloophout en textielafval. Met inzet van geavanceerde digitale productieprocessen (zoals 3D-printing en industriële robotica), wordt lokaal hergebruik van afgedankte stedelijke materialen in waardevolle producten en systemen gestimuleerd.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 11 september 2023

Project Info

Startdatum 02 jan 2023
Einddatum 31 dec 2025