Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Energie en Innovatie

Het lectoraat Energie en Innovatie is onderdeel van faculteit Techniek en het speerpunt Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en is in 2010 van start gegaan.

Download hier de publicatie Vehicle2Grid Repository

Het lectoraat Energie & Innovatie heeft als doel om met toegepast onderzoek bij te dragen aan de energietransitie.

Met kennis van energiesystemen, energietechniek, data-analyse en consumenten-onderzoek worden in nauwe samenwerking met bedrijven en gemeenten innovatieve projecten gestart waar duurzame energie en energiebesparing centraal staat.

Het lectoraat is verbonden aan de bachelor of Engineering en de specialisatie Sustainable Energy Systems en draagt bij aan de Energie en Mobiliteits challenge van het UT programma.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Schone lucht is belangrijk voor Amsterdam. De uitstoot van auto's, bussen en vrachtwagens is namelijk slecht voor de gezondheid van Amsterdammers. Daarom neemt de gemeente extra maatregelen: van een milieuzone tot schone taxistandplaatsen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat Amsterdam in 2025 een uitstootvrije stad wordt.

Onderzoekers

Renée Heller

Renée Heller is sinds september 2020 lector Energie en Innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Renée geeft leiding aan een onderzoeksgroep van ca. 15 onderzoekers (10fte) variërend van (docent)-onderzoekers, promovendi, projectleiders en student-assistenten.

Thema's Energie en Innovatie

De onderzoeksgroep voert toepassingsgericht op 3 thema’s:

  1. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen: gebruik van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (monitoring, trend-analyse, simulatiemodellen, laadgedrag), energie-analyse en –modellering, vehicle2grid technologie en smart charging mogelijkheden
  2. Zonne-energie integratie in de stedelijke omgeving: product ontwikkeling, protoyping, testing
  3. Warmte-systemen: haalbaarheidsanalyses en ontwerpstudies naar warmtenetten en warmtepompen
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 8 oktober 2020

mw.  E.M.B. Heller (Renee)

Lector Energie en innovatie

Tel: 0621157675
e.m.b.heller@hva.nl
Bekijk profiel