Kenniscentrum Techniek

Energie en Innovatie

De gevolgen van de klimaatverandering dwingen ons tot energiebesparing en een overstap naar duurzame energiebronnen. Het lectoraat Energie en Innovatie onderzoekt en ontwerpt technologische interventies die de energietransitie in een stroomversnelling brengen.

De VN legde in het akkoord van Parijs (2015) vast dat de opwarming beperkt moet worden tot 1,5 à 2 graden Celsius. Diverse landen hebben daarna stappen gezet om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Desondanks is de opwarming van de aarde voelbaar en wordt de kritische grens van 1,5 graad Celsius temperatuurstijging al in 2030 bereikt.

Om het hierbij te houden, moeten we met zijn allen meer, en snellere, stappen zetten in de energietransitie. Dat vraagt om een integrale aanpak en consistent beleid, met heldere kaders die regio’s, gemeentes, bedrijven, burgers en andere partijen helpen om weloverwogen keuzes te maken.

Technologische interventies

Het lectoraat Energie en Innovatie ontwerpt en onderzoekt technologische interventies die de energietransitie in een stroomversnelling brengen. Kernthema’s zijn energiepositieve gebieden, elektrisch vervoer en laadinfrastructuur, smart grids en warmtetransitie.

Binnen deze onderwerpen worden bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies gedaan naar nieuwe technologieën, en nieuwe ontwerpen onderzocht en getest. Ook het gedrag van consumenten, bijvoorbeeld ten aanzien van de laadinfrastructuur, krijgt aandacht. Dit levert wetenschappelijk onderbouwde beleidsadviezen op, en richtlijnen voor (geïntegreerd) ontwerp.

De lector

Renée Heller, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar waterstofopslag in dunne metaallagen, is sinds september 2020 lector Energie en Innovatie. Ze is daarnaast lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van Milieu Centraal en actief in de lectorenplatforms LEVE en Urban Energy.

‘Er zijn al grote stappen gezet in de transitie. Maar willen we nog meer vooruitgang boeken, dan moeten we naar een integrale aanpak, met technieken en oplossingen die op elkaar zijn afgestemd,’ aldus Heller.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

We moeten alles uit de kast trekken om de energietransitie te versnellen. Dat stelde Dr. Renée Heller, lector Energie en Innovatie bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in haar lectorale rede op dinsdag 8 februari 2022. Bekijk de opname van de lectorale rede.

Onderwijs

De inzichten die het lectoraat Energie en Innovatie opdoet, komen terug in de minors Data Science en Energiepositieve stad, in de master Urban Technology, en in diverse vakken binnen de bachelors Engineering, Built Environment en Technische Natuurkunde. Eindejaarstudenten kunnen bij het lectoraat Energie en Innovatie terecht voor afstudeerprojecten en -stages.

Partners

Het lectoraat Energie en Innovatie werkt in het onderzoek nauw samen met bedrijven en gemeentes. Daarnaast neemt het lectoraat deel aan grote (inter)nationale onderzoeksprogramma’s zoals Atelier, Future Charging en SolarNL .

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 20 december 2023

  dr. E.M.B. Heller (Renee)

Lector Energie en Innovatie & Hoofd Kenniscentrum Techniek

Tel: 0621157675
e.m.b.heller@hva.nl
Bekijk profiel