Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Ontwikkeling dataplatform & datadeelverzoeken

HvA combineerde de volgende publieke laadtransactiegegevens in één operationele en goed onderhouden database (datahub): 1. de laaddata van publieke laadpalen voor elektrische voortuigen in de vier grote steden (Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam), MRA-Elektrisch met laadpalen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en MRR met laadpalen in de provincie Zuid Holland. 2. de laaddata van ElaadNL (LLSC) met publieke laadpalen van EVnetNL (verspreid over heel Nederland) en daarnaast ook niet-EVnetNL laadpalen in de Provincie Noord-Brabant.

Maandelijks wordt de laaddata binnen gehaald van de verschillende paalproviders. Hierna wordt de data getransformeerd en in het DataWareHouse, (hierna: DWH) van de HvA geladen. Vervolgens wordt de data opgeschoond, missende waarden worden aangevuld en bepaalde, niet in de laaddata meegeleverde waarden worden berekend. De data wordt tenslotte gefilterd waarmee bepaald wordt welke laadsessies beschikbaar komen voor onderzoek. Bij de integratie is veel aandacht besteed aan het op uniforme wijze opschonen van de gegevens uit de twee genoemde databronnen.

Datadeelverzoeken

Hogeschool van Amsterdam voert het beheer over datadeelverzoeken. Verzoeken worden voorgelegd aan data-eigenaren voor goedkeuring. Gedurende de looptijd van het NDSL-project ontving de Hogeschool van Amsterdam datadeelverzoeken van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Amsterdam University College (AEC) en Universiteit van Amsterdam – allen gehonoreerd.

Als genoemd is aanvullend het verzoek van ElaadNL voor datadelen niet gehonoreerd, met oog op verscherpte AVG richtlijnen. E.e.a. wordt in vervolgproject Simulaad verder verkend.

De HVA heeft naar aanleiding van een gehonoreerd verzoek een promovendus van de RUG gehost.

Gepubliceerd door  Urban Technology 26 augustus 2019