Kenniscentrum Techniek

Resultaten

De publicatie van Recurf-Up is nu te downloaden!

 • Kennis over de eigenschappen van resulterende materialen, afhankelijk van materiaalsamenstelling en productiewijze. Vastgesteld volgens genormeerde testen. Ontwikkelde visie op de mogelijke belevingswaarde van de resulterende materialen.
 • Conclusies m.b.t. materiaaleigenschappen – wat is haalbaar, wat niet? Denk ook aan tweezijdig verschillende eigenschappen. Conclusies worden gebruikt om een gefundeerde materiaal- en productiekeuze te maken voor de validatiefase van de casestudies.

 • Benchmark milieu-impact materialen – biocomposiet vergeleken met alternatieven
 • Overzicht opbouw keten en belangen
 • Kennis over de mogelijkheden van circulariteit op productniveau. Aanbevelingen hoe verschillende toepassingen van RECURF materiaal voldoende toegevoegde waarde kunnen krijgen om aantrekkelijk te zijn voor de markt en voor de verschillende partijen in de circulaire waardeketen.

 • Voorbeeldproducten en samples. Deze moeten een goed beeld geven van de mogelijkheden en de haalbaarheid van echte productie. Deelnemende productiebedrijven moeten positief zijn over de mogelijkheden deze ontwerpen in productie te nemen.
 • Aanbevelingen voor de tweede fase van het project.
 • Productontwerpen en prototypes waarmee de onderzoeksvragen toetsbaar zijn: wat is de materiaal samenstelling, hoe wordt het product gemaakt? Wat is de businesscase? Hoe is de milieuscore van deze producten t.o.v. alternatieven?
 • Concrete product- en productieproposities.

 • Eindpublicatie
 • Datasheets met eigenschappen voor 8 materiaalcombinaties / 4 producten
 • Bibliotheek van fysieke samples
 • Professionele en wetenschappelijke publicatie

Resultaten studenten

Herontwerp van de PROP Panel in een circulair biocomposiet

Student: Sjoerd Stamhuis

Studie: Product Design

Periode: feb '18 - juni '18

Afstudeeropdracht RECURF-UP!

Case: Graypants

Akoestische/visuele afscherming op de moderne kantoorwerkplek

Student: Dennis de Vries

Studie: Product Design

Periode: nov '17 - juni '18

Afstudeeropdracht RECURF-UP!

Case: Ahrend

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 17 oktober 2019