Kenniscentrum Techniek

RECURF-UP!

Reusing Circular Urban Fibres for Urban Sheet Based Products

RECURF-UP! verkent de kansen voor het ontwikkelen en verdiepen van kennis over circulaire biocomposieten en de inzet van digitale productietechnieken.

De publicatie van Recurf-Up is nu te downloaden!

In het eerste RECURF project (2015-2017) is onderzoek gedaan naar diverse materiaalcombinaties, waarbij textiele restvezels van drie bedrijven (Sympany, Starbucks en Ahrend) gecombineerd zijn met verschillende bioplastics, en toepassings-mogelijkheden zijn verkend. Uit dit onderzoek blijkt dat er specifieke kansen liggen voor het ontwikkelen van plaat- en schaalvormige interieurtoepassingen.

Interieurtoepassingen

Denk aan wandpanelen van denim, cafétafels van jute en geluiddempende panelen. RECURF-UP! onderzoekt enerzijds de inzet van digitale productietechnieken om producteigenschappen te manipuleren en zowel seriematig als klantspecifiek te kunnen produceren, anderzijds het circulair maken van de gehele keten. Daarnaast wordt verdiepend onderzoek gedaan naar de belevingswaarde die kan worden gecreëerd door eigenschappen als hard- zacht, glad-ruw en licht-donker in één product te combineren. Het onderzoek steunt op vier casestudies die worden uitgevoerd in samenwerking met mkb-bedrijven uit de gehele keten (van grondstof tot vermarkting van het eindproduct).

Grondstoffen worden steeds schaarser en duurder, terwijl de hoeveelheid afval blijft toenemen. De circulaire economie, een economie waarin kringlopen worden gesloten door materialen en grondstoffen aan het eind van de gebruiksduur opnieuw in te zetten in producten en systemen, biedt oplossingen voor deze groeiende problemen. Binnen de zich ontwikkelende circulaire economie zijn biobased materialen in opkomst en is er veel aandacht voor hergebruik en recycling. Nieuwe businessmodellen rond afvalhergebruik en waardecreatie worden ontwikkeld. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) zet stevig in op deze onderwerpen en streeft naar een zo circulair mogelijke stad en afvalketen.

Amsterdammers produceren gemiddeld 17kg textielafval per persoon per jaar. Hiervan wordt maar 16% gescheiden ingezameld, de rest belandt bij het restafval en wordt verbrand. Van het gescheiden ingezamelde textiel is maar een deel geschikt voor hergebruik of hoogwaardige recycling.

De combinatie van textielresten en biobased plastics levert nieuwe materialen met unieke technische, functionele en esthetische eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. In vergelijking met alleen biobased plastics zijn deze nieuwe biocomposieten sterker, dempen ze geluid beter en hebben ze een hogere en unieke belevingswaarde.

Aan het RECURF-UP! project nemen diverse mkb-bedrijven deel die voorop willen lopen in de verwerking van biobased kunststoffen en textielvezels tot nieuwe producten. Gebruik van vezels uit reststromen kan biobased plastics goedkoper maken en kan bijdragen aan de verbetering van functionele eigenschappen zoals sterkte, flexibiliteit en isolatiewaarde. Maar het levert vooral ook materialen op met een unieke look and feel en daarmee een nieuwe esthetische kwaliteit. Voor producenten en verwerkers van biobased plastics levert dit nieuwe materialen op met bijzondere mogelijkheden en daarmee nieuwe afzetmarkten.

Aan de basis van het project staat een aantal grote ondernemingen uit de MRA zoals Starbucks, Sympany en Ahrend. Zij beschikken over omvangrijke reststromen van vezelmaterialen en treden tegelijkertijd op als eerste afnemer (launching customer) van de nieuw ontwikkelde producten.

In het project dat wordt uitgevoerd met behulp van subsidie van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, werkt de HvA nauw samen met Saxion Hogescholen. Het project wordt verder ondersteund door de branchevereniging van textiele vezels (MODINT), rubber- en kunststofproducten (NRK), technologische industrie (FME) en de kennisinstellingen HZ en Avans Hogescholen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 13 februari 2023