Kenniscentrum Techniek

Partners

In het RECURF-UP! project werken partners uit verschillende sectoren en expertises samen. Het consortium bestaat uit hogescholen, branche-instellingen, textiel leverende bedrijven en mkb-bedrijven uit de textielverwerkings-, kunststofproductie- en digitale productieketen en de creatieve industrie. Met deze partners is de gehele keten, van grondstof tot eindproduct, betrokken, en is zowel onderwijs en onderzoek als de markt vertegenwoordigd.

Het RECURF-UP! team participeert vanuit het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen, in samenwerking met het lectoraat Bouwtransformatie en het team Business Modellen, alle onderdeel van onderzoeksprogramma Urban Technology. Expertisegebied: circulair ontwerpen en prototypen van producten, toepassen van biobased plastics en digitaal produceren, circulair bouwen en duurzame business modellen.

Mark Lepelaar

Hoofdonderzoeker en projectleider

Inge Oskam

Lector Circulair Ontwerpen & Ondernemen

Matthijs de Jong

Docent-onderzoeker Engineering

Ilana Visser

Junior technisch projectleider

Marta Malé-Alemany

Docent-onderzoeker Digitaal produceren

Ed Melet

Docent-onderzoeker Circulair bouwen

Erno Langenberg

Onderzoeker Digitaal produceren

Martin Boerema

Docent-onderzoeker Business Development

Rogier ten Kate

Docent-onderzoeker Engineering

Sympany, Starbucks, Ahrend: Cruciale schakels in het realiseren van de projectdoelen. Aanbieders van reststromen van natuurlijke vezels, tevens begeleider van de cases die in het project onderzocht worden. Brengen expertise in over samenstelling en eigenschappen van de grondstoffen die zij leveren; brengen kennis in over in- en exterieurtoepassingen in hun branche.

De mkb-bedrijven brengen samen met de textiel leverende bedrijven expertise in over de volledige keten van textiel en kunststof van grondstof, via halffabricaten, naar producten en markten.

Frankenhuis, Sympany Harderwijk: textiel sortering en vervezeling; kunnen reststromen sorteren en voorbewerken tot grondstof voor bio-composieten.

Rodenburg, Natural Plastics: expertise met betrekking tot biobased plastics en kleurstoffen; kunnen samples van hun materialen leveren ten behoeven van experimenten en prototyping.

Havivank: expertise op het gebied van produceren van halffabricaten (op basis van vezels) en het mengen van vezels en biobased plastics; kan samples van halffabricaten leveren.

NPSP, Omefa: expertise met betrekking tot verschillende kunststofverwerkingstechnieken; stellen faciliteiten beschikbaar om prototypes en proefseries te maken.

HB3D, IBN; expertise met betrekking tot inzet digitale productietechnieken. Kunnen proeven doen en prototypes maken met 3D printen en lasersnijden. Hebben ervaring met opschaalbaarheid.

VRK, Graypants, Paul de Ruiter, Studio Bas Froon, PlanQ: interieurontwerp; kennis over productontwikkeling, productie en het vermarkten van nieuwe interieurproducten voor kantoren, retail en horeca.

Acosorb, Merford; expertise op het gebied van akoestiesche oplossingen; stellen testfaciliteiten beschikbaar voor het testen van de absorptiewaarde van een materiaal.

Saxion Hogescholen: Participeert vanuit het lectoraat Smart Functional Materials, onderzoekslijn sustainable textiles. Expertisegebied: innovatieve vezels en textiel; textielrecycling en -verwerking.

Avans Hogeschool / HZ UAS, Centre of Expertise Biobased Economy, Lectoraat Biobased Bouwen: kennis over bouwfysische aspecten en gebruik van biobased materialen in de bouw.

MODINT: Ondernemersorganisatie op het gebied van kleding, modeaccessoires, tapijt en (interieur)textiel, ongeveer 750 leden. Actief in ontwikkeling naar een circulaire textielketen: initiatiefnemer ‘verduurzaming Nederlandse kleding- en textielketen 2.0’; Green Deal textielinzameling; uitvoering Routekaart Textiel & Tapijt 2030, o.m. gericht op sluiten van vezelkringlopen; RVO groep ‘Textiel in Gebouwen’.

NRK: Brancheorganisatie voor de rubber-, recycling-, en kunststofindustrie, 450 leden. Ervaring met circulaire ketenprojecten; deelnemer in SIA-RAAK projecten (bv composietrecycling ism NHL) en in verschillende CIRCO projecten (Topsector Creatieve Industrie); partner in het Ketenakkoord Kunststof Kringloop en het Polymer Science Park in Zwolle (proeftuin recycling).

FME Smart Industry: Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 aangesloten bedrijven zijn met 220.000 medewerkers actief in productie, handel, automatisering en onderhoud in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Mede-initiatiefnemer van het landelijke initiatief Smart Industry.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 10 juli 2018