Kenniscentrum Techniek

Doel

Het doorontwikkelen van kennis over circulaire bio-composieten op basis van textiele reststromen door enerzijds onderzoek te doen naar de mogelijkheden om met inzet van gecombineerde conventionele en digitale productietechnieken de producteigenschappen te manipuleren en flexibel en klantspecifiek te produceren, en anderzijds door verdiepend onderzoek te doen naar het daadwerkelijk circulair maken van de gehele keten van grondstof tot markt, toegepast en teruggenomen eindproduct.

Het onderzoek wordt mede gefinancierd met de RAAK-mkb subsidie. Deze subsidie is bedoeld om via kennisuitwisseling het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. Het onderzoek is gestart op 1 september 2017 en heeft een looptijd van twee jaar.

Samen met alle partners beoogt RECURF-UP! een integrale duurzame keten van vezel en biobased plastic tot eindproduct tot stand te brengen, met toegevoegde waarde voor de markt en toetsbare businesscases, om daarmee een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 24 januari 2018